Hopp til hovedinnhold

Jobb i BORI

BORI skal skape verdier for medlemmer, kunder og lokalsamfunn gjennom ansvarlighet, kompetanse og lønnsom vekst. Med dette som fundament er vår visjon at BORI skal være en nasjonalt ledende aktør innen boligutvikling og boligrelaterte tjenester.

Våre verdier

Våre verdier har røtter tilbake til etableringen av boligbyggelaget i 1946 og er selve grunnfjellet i vår virksomhet og preger alt vi gjør, og ikke gjør.

  • FREMTIDSRETTET: vi søker fremtidsrettede løsninger som dekker medlemmenes, kundenes og lokalsamfunnets behov.
  • KOMPETENT: vi er en totalleverandør med solid kompetanse og er en spesialist innen våre fagområder.
  • KVALITETSORIENTERT: vi søker lønnsom vekst og setter kvalitetsstandarden i vår bransje.
  • ANSVARLIG: vi tar ansvar for våre leveranser og leverer i henhold til avtale, lover og forskrifter.

Trygghet og goder for våre ansatte

I BORI tilbyr vi bedriftshelsetjeneste, pensjons- og forsikringsordninger og bedriftshytte for våre ansatte.

Personlig utviklingsmuligheter

Vår evne og vilje til lønnsom vekst skaper muligheter for våre ansatte. Hos oss utvikler du deg gjennom spennende og utfordrende oppgaver og god støtteordning for videreutdannelse.

Innovasjon

I BORI er vi opptatt av å skaper verdier gjennom å tenke annerledes og utfordre etablerte sannheter, og  våre ansatte får mulighet til å løse komplekse utfordringer.

Ledelse med tilstedeværelse og innlevelse

Vi jobber kontinuerlig med å bygge robuste team og spiller hverandre gode for å nå målene våre sammen. Våre ledere er organisert nært produksjonen til støtte for våre ansatte.

Likestilling og kvinneandel

Like karrieremuligheter og jevn andel av kvinner og menn er viktig for oss i BORI, og noe av bakgrunnen for at vi i dag er et solid selskap i vekst.
BORI-gruppens ledergruppe består av 3 menn og 3 kvinner.

Som ansatt hos oss får du en spennende, variert og utfordrende hverdag i et solid selskap i vekst!

Ledige stillinger