Hopp til hovedinnhold

BORI Familie

Visste du at du kan gi bort eller overføre hele eller deler av ansienniteten din akkurat som du vil, til hvem du vil innenfor familien? BORI er det eneste boligbyggelaget som har en så fleksibel løsning.

Mor, far og to doetre har piknik i hagen

Hva er BORI Familie?

I mai 2020 lanserte vi BORI Familie og myknet med det opp en 85 år gammel praksis for å gjøre det lettere for yngre mennesker å skaffe seg bolig. Dette er en mulighet til å dele opp opparbeidet ansiennitet på flere om medlemskapet arves eller gis bort til noen i familien. BORI Familie er delingsøkonomi i praksis.

Fordelene er flere, men den viktigste fordelen er at du kan gi bort eller overføre hele eller deler av ansienniteten din akkurat som du vil, til hvem du vil innenfor familien.

– Ved å foreta denne oppmykingen blir medlemskapet i BORI enda mer attraktivt, systemet blir mer rettferdig og det blir lettere for barn og barnebarn av våre medlemmer å komme inn på boligmarkedet, sier Johnny Brevik administrerende direktør i BORI.

BORI er det eneste boligbyggelaget som har denne løsningen. Og bakgrunnen for opprettelsen av den er enkel; at medlemmer skal kunne kjenne at en overføring av ansiennitet er rettferdig.

Ingen ansiennitet går til spille

Den gamle ordningen hvor hele ansienniteten måtte overføres til én person, medførte ofte at mange verdifulle ansiennitetsår forsvant som dugg for solen.

Det foregikk slik: En pappa har 40 års ansiennitet. Eldstedatteren på 22 år trenger ansiennitet for å kjøpe en leilighet på forkjøpsrett. Pappa er grei og overfører sin ansiennitet. Datteren får 22 års ansiennitet, mens 18 års ansiennitet bare forsvinner.

Forklaringen er enkel. Pappa må overføre hele sin ansiennitet, og datteren kan ikke få lengre ansiennitet enn fra sitt fødselsår.

Med BORI Familie blir situasjonen en annen. Her kan pappa overføre de nødvendige 22 årene som trengs, og beholde de resterende 18 årene selv. Han kan deretter overføre dem til ett av de andre barna når han vil.

Overføring av ansiennitet

Ansienniteten er noe av det mest verdifulle du har som medlem i et boligbyggelag. Det er nemlig den som kan avgjøre om du får den boligen du ønsker deg. Nettopp fordi ansienniteten er så verdifull, er det fint at den kan komme til nytte for andre familiemedlemmer gjennom overføring. Du kan overføre ansienniteten din til ektefelle, samboer (minst to år som må dokumenteres), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje for deg eller ektefellen din.

En bestemor holder rundt sine to barnebarn som kysser henne på kinnet

Hvem omfattes av BORI Familie?

Er det bare å dele ut ansiennitet i øst og vest nå da? 10 år hit og 20 år dit?

Det er selvfølgelig noen regler og bestemmelser for hvem som kan dele ansienniteten med hvem, og når det kan skje.

Heldigvis er reglene enkle:

 • Det er kun medlemmer som ikke har en andel knyttet til bolig, som kan overføre eller motta deler av medlemskap.
 • Kun hele år kan overføres, med unntak av deling av medlemskap knyttet til dødsbo.
 • Medlem som beholder deler av medlemskapet selv, beholder også sitt andelsnummer. Mottakere av deler av medlemskap får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
 • Dersom et medlem overfører hele sitt medlemskap, fordelt på flere personer, vil en av mottakerne beholde det opprinnelige andelsnummeret. Øvrige mottakere av deler av medlemskapet får nytt andelsnummer. Ansiennitet fordeles etter søknad fra opprinnelig medlem. Mottakere av deler av medlemskap som får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
 • Mottakere av deler av medlemskap som allerede er medlemmer av boligbyggelaget vil få oppjustert sin ansiennitet til det de har mottatt av år, med de unntak som gjelder i henhold til pkt. 4.5 i utfyllende regler om medlemskap. Det vil si at ansiennitet ikke kan være lengre enn mottakers fødselsdato.
 • Bekreftelse på splittet medlemskap og nytt andelsnummer må foreligge fra boligbyggelaget før medlemmet kan melde bruk av forkjøpsrett.
 • Det er ingen karantenetid forbundet med splittelse av medlemskap.

Dersom du eier en bolig i et borettslag, kan du ikke overdra andelen til andre. For å bo der, må du være medlem i boligbyggelaget.

Eksempler på bruk av BORI Familie

Her har vi satt opp to eksempler på hvordan BORI Familie kan bidra til å hjelpe flere familiemedlemmer lenger frem i boligkøen. Det er ikke sikkert at disse eksemplene ligner helt på din situasjon, men du kan få svar på hvordan BORI Familie kan tilpasses ditt og din families behov ved å ta kontakt med oss på e-post medlem@bori.no eller telefon 63 89 02 00, velg tastevalg 1.

Eksempel én – far deler med sine barn:

Svein (52) har 30 års ansiennitet. Datteren Sigrid finner drømmeleiligheten, men trenger 15 års ansiennitet for å ta den på forkjøpsrett. Hun får 15 år av Svein og kan juble for ny leilighet. Svein har fremdeles 15 års ansiennitet igjen som han kan overføre til Sigrids lillebror Ståle, når den tiden kommer.

Eksempel to – bestemor deler med sine barnebarn:

Randi (74) har 51 års ansiennitet. Hun synes det er på tide å hjelpe de tre barnebarna et stykke på vei inn i boligmarkedet. Derfor deler hun ansienniteten i tre like deler og overfører 17 år til hver av dem. Dermed kommer de langt på vei når de skal ut på boligmarkedet.

 • Jeg har 27 års ansiennitet som jeg kunne tenke meg å overføre til mine tre barnebarn. Må jeg dele likt med ni år til hver?

  Du kan dele ansienniteten på barnebarna akkurat som du vil. Ni år til hver, for eksempel. Eller 12, åtte og syv år til hver. Du velger den fordelingen du finner best og riktigst.

 • Jeg har lang ansiennitet i BORI som jeg aldri kommer til å benytte. Jeg har ingen livsarvinger og har heller ikke lyst til å overføre den til noen andre i familien. Kan jeg dele ansienniteten på mine to beste venner?

  Ansiennitet i boligbyggelaget kan bare overføres til familie eller samboende. Venner faller ikke inn under ordningen.

 • Jeg vil overføre 30 år av min ansiennitet til min datter. Hvordan gjør jeg det?

  Du må fylle ut et søknadsskjema som du sender inn til BORI. Det finner du her. Når BORI mottar søknaden, vil det bli sendt en faktura til datteren din på den lovpålagte andelskapitalen og medlemskontingenten for inneværende år. Når fakturaen er innbetalt, vil 30 år av din ansiennitet bli flyttet over til det nye medlemskapet til din datter.

 • Vi er et par som har vært samboende i noen år. Leiligheten er knyttet til mitt BORI-medlemskap med en ansiennitet på nærmere 30 år. Nå skal vi gå hver til vårt, og jeg synes det ville være rettferdig om jeg kunne overføre noe av min ansiennitet til ham. Kan jeg det?

  Hvis du tenker å bli boende i leiligheten, er det ingen ting du kan gjøre, siden ansienniteten er knyttet til andelen din i borettslaget. Hvis du derimot tenker å flytte, og ikke har kjøpt en annen BORI-leilighet, kan du overføre så mange år som du ønsker til din samboer.

 • Jeg har 44 års ansiennitet som jeg ønsker å gi videre til mine 2 barnebarn på 10 og 14 år. Kan jeg dele den likt slik at de får 22 års ansiennitet hver?

  Heldige barnebarn! Men de får ikke ansiennitet lenger tilbake enn til eget fødselsår, altså ti og 14 års ansiennitet. Det betyr at du har 20 år igjen som du kan bruke selv, eller gi bort til andre familiemedlemmer.

 • Min datter bor i et BORI-borettslag og ønsker å overta en større leilighet i laget, som hun vet blir ledig snart. Hun har imidlertid for kort ansiennitet til å ta den på forkjøpsrett. Kan jeg overføre de årene hun trenger fra min ansiennitet?

  Siden hun allerede bor i et tilknyttet borettslag og har en andel knyttet til den boligen, kan hun dessverre ikke motta deler av din ansiennitet.

 • Jeg arvet 30 års ansiennitet fra bestemoren min for et par år siden fordi jeg var det eldste barnebarnet. Kan jeg gi bort halvparten til lillebroren min?

  Det går helt fint. Med BORI Familie kan du dele ansienniteten med broren din slik du vil.

 • Jeg har ingen egne barn, men er onkel til to flotte nevøer som nærmer seg alderen for å kjøpe egen bolig. Kan jeg overføre mitt medlemskap og min ansiennitet til dem?

  I utgangspunktet kan du bare overføre til nære familiemedlemmer. Nevøer og nieser faller dermed utenfor i første omgang. Løsningen her er imidlertid å overføre hele medlemskapet til den ene av guttenes foreldre, altså din bror eller søster, som så igjen kan overføre en halvpart videre til hvert av sine barn.

 • Vi har arvet en borettslagsleilighet etter vår bestemor. I hennes BORI-medlemskap ligger nærmere 60 års ansiennitet. Arver vi ansienniteten også, og kan vi eventuelt dele den mellom oss barnebarna?

  Det går ikke an å dele ansienniteten hvis en av dere blir boende i leiligheten. Men hvis dere selger boligen, kan dere dele bestemors ansiennitet mellom dere som dere ønsker.

 • Jeg bor i et BORI-borettslag og har 40 års ansiennitet. Kan jeg dele denne på mine to barn?

  Dessverre. Ordningen gjelder ikke hvis medlemskapet ditt er knyttet til boligen du bor i nå.

 • Jeg har syv års ansiennitet. Kan jeg dele den likt mellom mine to barn?

  Du kan kun overføre hele år, så lenge medlemskapet ikke er knyttet til et dødsbo. Du må enten overføre tre år til den ene og fire år til den andre, ellers kan du gi bort tre år til dem hver og beholde ett år selv.

 • Jeg skal få ni år av ansienniteten til min mor. Hun har sendt inn søknadsskjema. Jeg er ikke medlem av BORI fra før. Hvor fort kan jeg melde forkjøpsrett på en bolig?

  Du må vente til du har fått en bekreftelse fra BORI at ansienniteten er overført til deg. Den blir sendt til deg så snart vi ser at du har innbetalt fakturaen vi sendte til deg på den lovpålagte andelskapitalen og årskontingenten. Jo, fortere du betaler fakturaen, jo fortere kan du melde forkjøpsrett på en bolig.

 • Vår far gikk bort i vinter, og det står et medlemskap i hans navn med en ansiennitet på 45 år. Vi er to søsken som ønsker å overta medlemskapet. Kan vi dele ansienniteten?

  Ja, dere kan dele ansienniteten likt da medlemskapet er knyttet til et dødsbo – 22,5 år på hver. En av dere vil beholde det opprinnelige medlemsnummeret, mens den andre må opprette et nytt medlemskap. Når det er gjort, vil vi fordele ansienniteten likt på dere.

 • Jeg skal få 11 års ansiennitet av min bror, og han skal beholde resten selv. Beholder han medlemsnummeret? Deler vi det?

  Broren din beholder medlemsnummeret sitt. Du vil få ditt eget medlemsnummer etter at du har innbetalt andelskapitalen og medlemskontingenten.

Dele ansiennitet?

Opprett medlemskap til den som skal motta ansiennitet.

Barn leker på golvet og foreldre sitter i sofaen i bakgrunn.