Hopp til hovedinnhold

BORI BBL går videre med bankplaner

Publisert 09. jan. 2019
Medlem Styret

BORI, sammen med to andre boligbyggelag, går videre med planene om en banketablering etter å ha fått grønt lys av Finansdepartementet. Lederstillingene i den nye banken er nå utlyst.

Finanstilsynet og Finansdepartementet sa opprinnelig nei til den planlagte Boligbanken. Men etter at BORI BBL og partnerne Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) klaget på denne beslutningen, har departementet omgjort sitt vedtak.

– Vi er svært glad for at Finansdepartementet etter å ha vurdert saken grundig, konkluderte med at eiersammensetningen i Boligbanken kan aksepteres. Vilkårene for en konsesjon er dermed i hovedsak avklart, og vi venter nå på at Finanstilsynet skal gi den endelige tillatelsen, sier adm. direktør Johnny Brevik i BORI.

Når konsesjonen foreligger, vil eksterne investorer bli invitert inn som aksjonærer i Boligbanken. BORI og NBBO vil hver eie 25 prosent av banken, ABBL vil eie 10 prosent, mens 40 prosent av aksjene vil bli eiet av eksterne investorer. Det er denne eierfordelingen Finansdepartementet nå har akseptert.

De tre øverste lederstillingene i Boligbanken er utlyst og stillingene blir besatt i løpet av våren. Ambisjonen er at Boligbanken skal være operativ ved årsskifte 2019/2020. Bankens hovedkontor vil ligge i Lillestrøm.

De tre boligbyggelagene som står bak Boligbanken representerer mer enn 80.000 medlemmer i Akershus, Buskerud og Østfold. Boligbanken vil ha utlån til og kapitalforvaltning for borettslag og sameier som sine primære oppgaver.

– Vi har i flere år arbeidet for å etablere en bank for våre medlemmer. Vi ser at de eksisterende bankene opererer med svært gode marginer på sine tjenester til sameier og borettslag. Dermed mener vi at Boligbanken kan bidra til å redusere deres kapitalkostnader, sier Johnny Brevik.

BORI BBL forvalter om lag 28.000 boliger i ca 700 borettslag og sameier fordelt over hele Norge – med hovedtyngdepunkt av kunder på Romerike, i Østfold og Oslo.