Hopp til hovedinnhold

Du kaster vel ikke batteriene i søpla?

Publisert 20. okt. 2021
Medlem Styret

Batterier er et veldig nyttig produkt. Men siden de inneholder energi må de behandles riktig når de er brukt og skal returneres. Visste du at du skal teipe polene når du lagrer brukte batterier?’

Tekst: Ingrid Kvande Foto: Ragn-Sells

– Batterier er definert som farlig avfall, og både vi og andre aktører har nå spesielt fokus på gjenvinning av batterier, sier Anders Ellefsen, markedsansvarlig i Ragn-Sells.

Anders Ellefsen, markedsansvarlig i Ragn-Sells.

Det handler om sikkerhet

Feilsorterte batterier utgjør en sikkerhetsrisiko, og det er grunnen til at batteriene nå får ekstra oppmerksomhet.
– Folk er ganske flinke til å sortere matavfall, papp etc. Mange sorterer også batterier og småelektronikk, men altfor mange kaster batteriene i restavfallet. I ytterste konsekvens kan det oppstå gnister og utvikle seg branner. Det kan skje i søppelbøtta på kjøkkenet ditt, i beholderen utenfor huset, under transport og inne på våre anlegg. Med tanke på sikkerhet skal batteriene alltid kildesorteres, sier Ellefsen.
Han anbefaler folk å etablere gode vaner når de bytter batterier. Det minsker sjansen for at det skal oppstå farlige situasjoner både i eget hjem og under sortering, og det blir tryggere for alle.

Boks + tape = god rutine

  • Finn fram en gammel isboks eller en liten beholder til batterier og småelektronikk. Ha den lett tilgjengelig på kjøkkenet, f. eks. under kjøkkenbenken. Lett
    Husk å tape batteriene.

    tilgjengelig for deg, men utilgjengelig for små barn.

  • Plasser en taperull ved boksen der du oppbevarer de brukte batteriene.
  • Sett en liten tapebit på hver batteripol før du putter de brukte batteriene oppi boksen. Helt vanlig tape fungerer fint. Brukte batterier kan inneholde rester av energi, slik unngår du at polene gnisser mot hverandre og at det kan oppstå gnister.
  • På små knappcellebatterier, som f. eks. ofte brukes i klokker, må hele batteriet tapes for å unngå at de blir liggende med polene mot hverandre.
  • La det bli en vane at du tar med batteriene når du for eksempel skal levere pant. Batterier, lysstoffrør og småelektronikk kan leveres hos de fleste dagligvarebutikker samt på gjenvinningsstasjonen. På den måten sendes alle batterier til gjenvinning på en trygg og forsvarlig måte.

Vi minner også om at BORI-medlemmer og forvaltede boligselskap har 10 % rabatt hos Ragn-Sells.

Benytt rabattkoden BORI i nettbutikken