Hopp til hovedinnhold

Koronavirus – Oppdatert informasjon til styret, andels- og seksjonseiere

Publisert 16. mar. 2020
Medlem Styret

BORI BBL og våre datterselskaper følger gjeldende råd og informasjon fra helsemyndighetene og regjeringen. Vi oppfordrer styret, andels- og seksjonseiere til å gjøre det samme.

Merk følgende:
Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har regler om at årsmøte/generalforsamling skal avholdes innen juni måned. Årsaken til at møtene skal være avholdt innen denne fristen, følger av plikt til registrering av regnskaper o.l. i Brønnøysundregistrene. Borettslag og sameier kan risikere tvangsmulkt dersom fristen oversittes. Møtene skal avholdes fysisk.
Som følge av situasjonen rundt koronaviruset, er det satt både nasjonale og kommunale begrensninger med hensyn til møtevirksomhet som vil kunne påvirke muligheten for å få avholdt årsmøter/generalforsamling innen fristen.

NBBL har gått ut med informasjon om dette, og har også på vegne av boligbyggelagene bedt regjeringen om å utsette nevnte frist.

Vi understreker at det er styrets ansvar å vurdere hvorvidt årsmøtet/generalforsamlingen forsvarlig kan gjennomføres som planlagt i tråd med myndighetenes råd og pålegg.

Inntil videre jobber vi for gjennomføring i henhold til oppsatte frister og planlagte løp. Det er ingen krav til minste antall deltakere på et årsmøte/generalforsamling, men kontroversielle saker bør sannsynligvis utsettes. Det er opp til styret å gjøre denne vurderingen.

Vi strekker oss langt for å bistå styrene med å gjennomføre planlagte møter, men tar for ordens skyld forbehold om at det kan oppstå situasjoner hvor vi ikke kan stille fysisk på møtet. Vi vil da kunne tilby vår bistand pr telefon.

BORI følger med på situasjonen, og er beredt til å iverksette ytterligere forholdsregler dersom behovet skulle oppstå.

Lillestrøm/Mysen/Oslo 16.3.2020
BORI