Hopp til hovedinnhold

Pressemelding BORI Familie

Publisert 11. mai. 2020
Medlem Styret

Lettere for yngre å få bolig:
BORI myker opp 85 år gammel praksis

Som første boligbyggelag i landet myker BORI BBL opp en 85 år gammel praksis for å gjøre det lettere for yngre mennesker å skaffe seg bolig. BORI tillater nå at ansiennitet kan deles på flere når medlemskapet arves eller gis bort til noen i familien.

 

Overføring av medlemskap har fulgt de samme reglene i alle norske boligbyggelag siden 1935. Medlemskapet kan overføres ved arv eller gave innen den nærmeste familie, og den opparbeidede ansienniteten følger da med til mottakeren. Dette har gjort det mulig for mottakeren f. eks. å benytte besteforeldres eller foreldres ansiennitet til å komme foran i køen når forkjøpsretten benyttes.

Imidlertid har det ikke vært mulig å dele ansiennitet og medlemskap på flere mottakere, og den ene mottakeren har ikke kunnet benytte lenger ansiennitet enn sin egen alder. Dersom en 25-åring arver 60 års opparbeidet ansiennitet fra sine besteforeldre, vil vedkommende likevel ikke kunne gjøre bruk av mer enn 25 års ansiennitet. De resterende 35 års ansiennitet bortfaller.

– Dette systemet fremstår i dag som urettferdig og unødig rigid. Rettigheter som medlemmer lojalt har opparbeidet gjennom flere tiår kan gå tapt, og kun ett familiemedlem kan nyte godt av en «fast track» til boligmarkedet. Vi har derfor valgt å myke opp reglene, sier adm. direktør Johnny Brevik i BORI.

Endringen gjelder de mange medlemmer som ikke selv bor i en bolig knyttet til medlemskapet. Disse medlemmene kan nå fordele ansienniteten på flere i familien, og kan også velge å beholde deler av ansienniteten selv.

– Ved å foreta denne oppmykingen blir medlemskapet i BORI enda mer attraktivt, systemet blir mer rettferdig og det blir lettere for barn og barnebarn av våre medlemmer å komme inn på boligmarkedet, sier Johnny Brevik i BORI.

Les mer om BORI Familie her.