Hopp til hovedinnhold

Pressemelding: Staten bryter loven mener tre boligbyggelag

Publisert 16. aug. 2018
Medlem Styret

Nektes å starte bank

Finansdepartementet nekter tre boligbyggelag å starte bank for å kunne tilby rimeligere finansiering til norske borettslag og sameier, til tross for at konkurrenten OBOS har fått tillatelse til å drive bank. De tre boligbyggelagene varsler nå søksmål og klage ble rett før ferien sendt til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

BORI BBL, Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) søkte i vinter Finansdepartementet om tillatelse til å drive bankvirksomhet. De tre søkerne representerer mer enn 80.000 medlemmer i Akershus, Buskerud og Østfold.

– Vi mener at Finansdepartementets avslag både er brudd på norsk lov og på EØS-retten. Vi forbereder derfor et søksmål mot staten, samtidig som vi bringer saken inn for ESA. Avslaget på banksøknaden er ulovlig forskjellsbehandling, og innebærer at Finansdepartementet legger til rette for ulike konkurransevilkår mellom likeartede aktører i det norske boligmarkedet, sier adm. direktør Johnny Brevik i BORI.

Den planlagte Boligbanken vil ha utlån til og kapitalforvaltning for borettslag og sameier som sine primære oppgaver. De tre søkerne ønsker å etablere en bank for sine medlemmer, ettersom man ser at de eksisterende bankene opererer med svært gode fortjenestemarginer på sine tjenester til sameier og borettslag.

– Vi ønsker med den planlagte banken å redusere kapitalkostnadene for medlemmenes borettslag og sameier, sier Johnny Brevik. BORI forvalter om lag 25.000 boliger i mer enn 600 borettslag og sameier på Romerike og i Østfold.

For å oppnå tilfredsstillende eierspredning og uavhengighet for banken vil ingen av de tre boligselskapene eie mer enn 25 prosent av aksjene, mens samlet eierskap for de tre ikke vil overstige 60 prosent. Resterende 40 prosent av aksjene vil bli solgt i markedet. Likevel mener departementet at eierspredningen er for liten. Departementet mener eierkonstellasjonen kan gi en innflytelse i banken som kan skape grunnlag for interessekonflikter.

De tre søkerne viser til at deres konkurrent OBOS eier 100 prosent av OBOS-banken, som Finansdepartementet har gitt tillatelse til bankvirksomhet. OBOS-banken leverer de samme tjenestene som søkernes planlagte bank. Banken markedsføres dessuten som en integrert del av OBOS’ tjenester.

– Vi mener avslaget på vår banksøknad er underlig, når eierkonsentrasjonen er vesentlig større, og kravet til uavhengighet er langt svakere ivaretatt hos vår konkurrent. Vi ønsker på vegne av våre medlemmer å konkurrere på like vilkår, og vil derfor følge opp saken rettslig så langt det er nødvendig, sier adm. direktør Johnny Brevik i BORI.

Boligbanken oppsummering

Nærmere opplysninger ved adm.direktør Johnny Brevik i BORI, telefon 959 88 888.