Hopp til hovedinnhold

Stemmerett og forslagsrett i BORI BBL

Publisert 08. mar. 2022
Medlem Styret

Generalforsamlingen er BORIs øverste myndighet. Som medlem i BORI eier du en andel i
boligbyggelaget og kan bruke din stemme til å påvirke utviklingen. Generalforsamlingen finner sted
13. juni. Smittesituasjonen avgjør møteformen.

Sak til generalforsamlingen, slik gjør du det

Dersom du ønsker å få behandlet en sak på generalforsamling, så må saken stå oppført i innkallingen til generalforsamlingen. Du må derfor sende saken til styret i BORI BBL innen vedtektsfestet frist dvs. innen 1. april 2022.

Stemmerett – du som bor i tilknyttet borettslag

Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med
varamedlem med tillegg av en delegert med varamedlem for hvert fylte 50-tall andelseiere, ref BORIs vedtekter § 5-4,2.

Stemmerett – du som ikke bor i tilknyttet borettslag

I forkant av BORIs generalforsamlingen innstiller valgkomiteen på delegater blant BORIs medlemmer som ikke er tilknyttet borettslag – en for hvert 50 medlem. Valg av delegater finner sted 20. april kl 18.00 i BORIs lokale i Bjørnsons gate 35, Lillestrøm.
Alle interesserte BORI medlemmer er velkommen.