Hopp til hovedinnhold

Hva er viktig ved valg av forretningsfører?

Publisert 27. jun. 2017
Medlem Styret

Å være styreleder i et boligselskap er et stort ansvar og kan ta opp mye av fritiden. Velg en forretningsfører med lang erfaring, høy faglig kompetanse og et tjenestetilbud som du og beboerne i ditt boligselskap kan føle dere trygge på kan dekke deres behov nå og fremover i tid.

Av Markeds- og salgssjef Lill Eriksen, BORI BBL.

Styrene i eierseksjonssameier og borettslag – som vi bruker fellesbetegnelsen boligselskaper for – har ansvaret for å lede boligselskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen eller sameiermøter. Tidsklemma kjenner vi alle på innimellom og for å unngå at fritiden spises opp er det viktig at de leverandørene vi benytter oss av er tilgjengelige når vi trenger det og at tjenestene de leverer fungerer. Tidstyvene kan reduseres ved å velge de riktige tjenesteleverandørene. De med høy kompetanse som du kan stole på vil løse utfordringene på en rask og god måte når behovet oppstår. Styret står derfor overfor et viktig valg når de skal avgjøre hvilken aktør de skal velge som forretningsfører.

bør kunne tilby basistjenester

Det finnes en rekke aktører som tilbyr boligforvaltning både lokalt, regionalt og nasjonalt. Boligselskap har ulike behov, så den aktøren andre boligselskap har valgt er ikke nødvendigvis den riktige forretningsføreren for ditt boligselskap. En forretningsfører bør kunne tilby deg et sett basistjenester, og tilleggstjenester som ditt boligselskap kan kjøpe etter behov. Basistjenester kan for eksempel være web-basert styreportalløsning, fast rådgiver, generell rådgiving knyttet til forretningsførsel, ligningsoppgaver, tertial- eller halvårlig rapportering i tillegg til årsregnskap, maler for årsberetning, forslag til driftsbudsjett med mer.

Leverandører som er ISO 9001-sertifisert har et kvalitetssystem som innebærer etablerte kontroller som gjør at du som kunde kan være trygg på at du ivaretas på en god måte. Velg derfor en forretningsfører som ikke bare er god på salg, men som også har et dokumentert kvalitetssystem.

storkundefordeler

Når mange mennesker bor tett på hverandre, som en ofte gjør i et boligselskap, vil det fra tid til annen oppstå konflikter som styret må ta tak i og løse. Din forretningsfører bør kjenne lovverket og kunne bistå styret med generell juridisk bistand. Det er også et gode om din forretningsfører har knyttet til seg samarbeidspartnere og derigjennom kan tilby ditt boligselskap fordelaktige tilbud knyttet til juridiske tjenester, forsikring, bank og revisjon.

Det kan virke skremmende å påta seg et verv som styremedlem i et boligselskap, det er mye ansvar og kan ta mye av fritiden din. En forretningsfører bør ha forståelse for og kunne ivareta både de styreledere med mye og lite erfaring. Flere forretningsførere tilbyr kurs og gratis temakvelder for styreledere, dette kan det være lurt å benytte seg av.

Uforpliktet pristilbud på forretningsførsel

"*" obligatorisk felt