Hopp til hovedinnhold

Stenshol utleieboliger

  • Dette er den minste stiftelsen og består av 6 2-mannsboliger, totalt 12 2-roms leiligheter
  • Stiftelsen ble opprettet i 1990

Boligene har en leietid på maks 3 år, med mulighet for forlengelse med 1 år.

Tildelingsvilkår

  • Under 30 år ved tildeling
  • Minimum 2 års sammenhengende botid i Eidsvoll Kommune de siste 8 år.
  • Fast inntekt – eller studieforhold som må dokumenteres
  • Søker må ikke ha eid en bolig og solgt denne med gevinst

Adresse: Parallellvegen 1 A – 11 B, 2092 Minnesund