Hopp til hovedinnhold

10 boliger på forkjøpsrett – Ensjøparken i Oslo

Nå har du som er BORI-medlem mulighet til å benytte forkjøpsretten din på en av de 10 leilighetene i prosjektet Ensjøparken.

Prosjekt Ensjøparken.
Publisert 27. jan. 2023
Lesetid: 1 min.
Medlem

Beregnet overtakelse av leilighetene i Bygg A og B er juni-september 2025 og overtakelse av leilighetene i Bygg C er april-juni 2025.

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr 30-40 pr. kvm. BRA/mnd. Avsetning til vedlikehold vil da normalt ikke være inkludert.

Kontakt eiendomsmegler Lene Rasmussen i Eie Eiendomsmegling, på tlf. 99 16 46 36 for mer informasjon om prosjektet.

Ønsker du å kjøpe boligen på forkjøpsrett, må meldeskjema for forkjøpsrett sendes til Monica Kjelberget på e-post: monica.kjelberget@bori.no innen fredag 3. februar kl. 12:00.

Flere artikler