Hopp til hovedinnhold

7 tips før boligkjøpet

Publisert 03. aug. 2017
Medlem

Medieoppslag om boligkjøpere som mener de har kjøpt «katta i sekken» er dagligdags lesning. Det har vært anslått at det oppstår konflikt i så mye som ett av fire boligkjøp, og slike saker er overrepresentert i domstolene. NBBLs advokat Elisabeth Aas Nilsen har samlet 7 gode tips for å unngå konflikt i etterkant av boligkjøpet.

Selv om årsaken til det høye konfliktnivået er sammensatt, så vil du som kjøper alltid være tjent med å vite mest mulig om boligen før kjøpet.

1. Forbered deg til visning

Skaff deg salgsdokumentene på forhånd og les dem nøye. Noter ned det du vil spørre megler om. Legg merke til om det er gitt negative eller uklare opplysninger, slik at dette er forhold du kan være ekstra oppmerksom på når du er på visning.

2. Bruk nok tid

Sørg for å bruke tilstrekkelig med tid på visning. Fellesvisninger som er godt besøkt kan ofte være kaotiske. Har du ikke fått sett så mye som du skulle ønske, er det lov å spørre om en privatvisning på et annet tidspunkt.

3. Les og forstå opplysningene i salgsdokumentene

Den tekniske informasjonen i salgsdokumentene er ofte ganske begrenset. I mange tilfeller er det bare utarbeidet en verdi- og lånetakst. Vær klar over at en slik takst ikke gir noen helhetlig beskrivelse av boligens tekniske tilstand, og at undersøkelsene som er gjort i forkant vil være nokså begrenset. Er det utarbeidet en boligsalgsrapport, vil den inneholde en mer detaljert teknisk beskrivelse, og takstmannen skal da ha foretatt mer omfattende undersøkelser.

Uavhengig av hvilket takstdokument som er benyttet, så les det nøye. Merk deg alle opplysninger som virker negative eller uklare og spør takstmannen om hva dette i verste fall, kan medføre for eiendommen.

4. Spør nærmere om arbeider og utbedringer som er blitt utført

Er det opplyst om oppgraderinger bør man skaffe seg informasjon om hva som faktisk er blitt gjort. Dette er særlig viktig når det gjelder våtrom. Selv om badet ser nytt og fint ut, og det er opplyst at det er oppgradert, så er det ikke sikkert at membranen er ny og sluket skiftet. Et i bad i tilsynelatende god stand, kan da i realiteten ha et stort vedlikeholdsbehov.

5. Sørg for dokumentasjon

Muntlige opplysninger kan ofte tolkes på mange måter. Det kan også være vanskelig å i ettertid bevise hva som faktisk ble sagt. Gir megler, takstmann eller selger vesentlig informasjon om eiendommen muntlig bør du sørge for å få dette skriftlig. Dette kan enkelt gjøres ved at du følger opp med en e-post i etterkant av samtalen hvor du ber om en bekreftelse på at du har forstått opplysningen på riktig måte.

6. Forhør deg med fagfolk

I de fleste salgsoppgaver er det inntatt en standard formulering om at interessenter oppfordres til å undersøke boligen ved hjelp av fagfolk. Dette er for så vidt et godt råd, men dessverre ofte lite gjennomførbart i dagens boligmarked. Omsetningstempoet er høyt, og mange må også på en rekke visninger før boligkjøpet er i havn. Da vil det rett og slett bli for kostbart å ha med seg en fagmann på samtlige visninger.

Det kan imidlertid være hensiktsmessig å få hjelp av en teknisk sakkyndig til å forstå innholdet og betydningen av opplysningene som er gitt i salgsdokumentene. Er det gitt risikoopplysninger som for eksempel sprekker i flisfuger, saltutslag i kjeller eller svartsopp i himling, vil en takstmann vite hva dette kan være symptomer på og hvilke utbedringer som kan være nødvendige. Han vil også kunne opplyse om hvilket vedlikeholdsbehov du må forvente ut i fra alder og bygningstype.

7. Undersøk forholdene i boligselskapet

Skal du kjøpe leilighet i et borettslag eller eierseksjonssameie, så ikke glem at forhold knyttet til fellesarealer og lignende kan få store konsekvenser for deg. Selv om man er flere til å dele på kostnaden, kan det bli kostbart dersom det er vedlikeholdsbehov knyttet til balkonger, tak, drenering og så videre. Ta en telefon til styreleder og forhør deg om hva som er gjort de siste årene og hva som eventuelt står for tur. Selv om selger normalt vil ha en plikt til å opplyse om forestående tiltak, så er det ikke alltid informasjonsflyten i alle boligselskaper er like god.

 

Publisert av NBBL 2017

Flere artikler