Hopp til hovedinnhold

Å flytte med barn

Publisert 02. mar. 2021
Medlem

Folk flytter hele tiden. For oss voksne oppleves flytting til en ny bolig på et nytt sted nesten alltid som utelukkende positivt. Men hva med barna?

For dem kan det å flytte fra det kjente og kjære til det skumle ukjente oppleves som mer dramatisk enn mange ville tro. Nøkkelordet er forberedelser, enten du har småbarn, skolebarn eller tenåringer som skal være med på flyttelasset.

Flytting påvirker hele familien

Når beslutningen om å flytte er tatt, vil de voksne fort fokusere på alle de praktiske utfordringene. Hva skal være med? Hva skal kastes? Hvilket flyttebyrå? Hvordan få pakket alt sammen?

Barnet derimot, vil være opptatt av alle tapene flyttingen medfører. Venner, skolen og barnehagen, lekeplassen og idrettslaget. Hvordan blir det å flytte fra alt det som er kjent, kjært og viktig?

Prat mye og ordentlig

Husk at barnet ikke har hatt noe valg. Dere voksne har bestemt, og barnet kan kjenne på en form for maktesløshet da det ikke har hatt noen innflytelse på det som er bestemt. Derfor bør du involvere barnet i prosessen. Snakk mye og ofte om flyttingen. Jo tidligere barnet kan venne seg til tanken, jo bedre. Husk at barn er utålmodige og fort kan skifte tema. Ikke forvent lange samtaler, men bruk de mulighetene du får.

For barnet betyr involvering blant annet at dere kan snakke om det nye rommet, innredning, farger og så videre. Om dere kan besøke det nye bostedet noen ganger før dere flytter, så vil det kunne bygge både trygghet og positive forventninger.

Førskolebarnet

De minste barna er ofte de enkleste. Deres opplevelse av tilhørighet og trygghet er knyttet til foreldrene, og de slår seg som regel til ro med enkle svar og forklaringer. Les også gjerne barnebøker om andre barn som flytter (ja, de finnes på biblioteket). Når dere pakker, er det viktig at barnet forstår at ingen leker eller andre ting forsvinner, men at de skal pakkes ut igjen i den nye boligen. La dem gjerne pakke sine egne ting så langt det er praktisk mulig. Skal barnet begynne i ny barnehage, kan det være smart å besøke denne, eller i hvert fall gå en tur forbi, slik at barnet er forberedt, og slik at dere har et holdepunkt dere kan bruke som grunnlag i samtaler med barnet i etterkant.

Skolebarnet

Skolen og skolekameratene er sentrum i livet og helt avgjørende for skolebarnets liv og trivsel. Husk at det kan ta tid både å venne seg til tanken på en ny skolehverdag og å finne seg til rette i et helt nytt miljø. Gi skolebarnet tid, snakk mye om den nye skolen og de nye kompisene. Vis interesse. Husk at skolene regner en tilvenningsperiode på inntil seks uker før alt faller på plass for nye elever.

Tenåringen

Tenåringen forstår hva flyttingen handler om, hva og hvorfor. Det betyr ikke at han eller hun liker tanken. Dere skal ikke flytte veldig langt før tenåringen opplever at den sosiale tilhørigheten glipper. Kanskje er det en kjæreste i bildet også. Og frykten for ikke å bli godtatt i en ny klasse og av nye venner kan ta nattesøvnen fra hvem som helst.

Tenåringen kan fort reagere med opprør, og du løser ingenting ved å ty til floskler som «det ordner seg sikkert». Snakk, lytt og vis respekt for tenåringens ønsker og følelser.

Er flytting skadelig for barn?

Barnepsykologer mener generelt at få barn tar skade av å flytte. Samtidig er det viktig å ikke undervurdere betydningen av «røtter» i betydningen identitet, langvarige vennskap og tilhørighet.

Derfor mener også de fleste at flytting blir mer krevende jo eldre barnet er. De aller minste har det enklest, og sannsynligvis er det tøffest for usikre 14-15 åringer midt i den heftigste puberteten.

Det viser seg også at de fleste foreldre, i hvert fall de som har muligheten, velger å flytte før barna begynner på skolen, som oftest når barna er rundt ett år. Deretter synker flytteaktiviteten og tar seg ikke opp igjen før barna passerer 15. Foreldre med barn i grunnskolen er med andre ord de som flytter minst.

Men i det store og hele er det liten grunn til bekymring. De fleste barn fikser både flytting, ny skole og nytt miljø rimelig greit, men det er viktig å følge med på barnas reaksjoner. Skulle noe bli vanskelig, er det godt å vite at det finnes hjelp å få.

Noen tips til slutt

  • Vær forståelsesfull
  • Vær tålmodig
  • Hold på rutiner, vaner og regler
  • Fremhev de positive sidene ved å flytte.
  • Involver barnet i innredning og oppussing.
  • Hjelp barnet med å sette ord på hva det liker der dere bor nå, hva det kommer til å savne, og hvordan det tror det blir på det nye stedet.
  • Hjelp barnet med å holde kontakt med gamle venner via telefon eller e-post. Dra på besøk hvis det er mulig.
  • Hjelp barnet med å treffe nye venner. Inviter naboer med barn på samme alder.
  • La barnet få uttrykke følelsene sine. Vis forståelse for både sinne og glede, sorg og engstelse. Men vær et godt forbilde, og behold en positiv vinkling på flyttingen.
  • Besøk det nye området sammen på forhånd og gjør dere kjent med mulighetene i nabolaget.

(Kilder: nhi.nonettdoktor.nofamilieklubben.no)

 

Flere artikler