Hopp til hovedinnhold

Dette bør du huske på når du får deg samboer

Publisert 16. mar. 2021
Medlem

Dere er kjærester. Dere planlegger et langt liv sammen. Endelig har dere funnet drømmeleiligheten og skal bli samboere. Et nytt liv i sus og dus står for døren!

Men vent litt. Ifølge statistikken går ca. 40 prosent av alle ekteskap i oppløsning etter 12 år. Og tallene er neppe bedre for samboere, sannsynligvis en god del verre.

Betyr det at man skal være forsiktig med å satse på kjærligheten? Selvfølgelig ikke. Man skal gå all in og forsøke med alle midler å bli der.

Det eneste vi vil med denne bloggen er å minne om at kjærligheten ikke løser alt hvis det skulle oppstå gnisninger i forholdet. Da er det bare jus og tydelige avtaler som duger.

Har du hørt historien om den kjente svenske Millennium-forfatteren Stieg Larsson som døde fra samboeren sin helt plutselig? De hadde bodd sammen i 30 år, men hadde ingen avtale seg imellom. Omtrent hele arven og alle inntektene fra bøkene hans gikk dermed til broren og faren i stedet.

Samboerkontrakten

Det aller viktigste dere kan gjøre er å skrive en samboeravtale mens romantikken blomstrer. Den dreper definitivt ikke kjærligheten, men gir begge parter i samboerskapet en ny trygghet for fremtiden.

Fire av fem samboere gjør det ikke, og lever (lykkelig?) uvitende om de økonomiske konsekvensene de kan pådra seg. Uten en samboeravtale kan et brudd få uante økonomiske konsekvenser fordi samboere blir sett på som to separate økonomiske individer. Verdier du tar med inn og verdier du anskaffer i samboerskapet kan du ta med deg ut igjen. Derfor er det aller viktigste å sette opp en liste over hvem som eier hva og å bli enige om fordeling ved et brudd.

I tillegg bør dere avklare hvem som har ansvaret for gjeld, hvordan løpende felles utgifter skal fordeles, og det samme gjelder eventuelle avtaler om sparing og forsikringer.

Hvis en av partene er hjemmeværende eller jobber deltid, bør det kanskje en form for kompensasjon inn i avtalen.

Dessuten må man sette opp klare regler for hvordan et skifte skal foregå, og så trist det enn måtte være, hva som skjer hvis den ene parten dør.

Du finner nedlastbare maler for samboeravtale på nettsidene til de fleste bankene og forsikringsselskapene. Hvis du synes det er vanskelig å gjøre det selv, kan du søke hjelp hos en advokat.

Testament

Det neste dere bør gjøre er å skrive testament. Uten felles barn har nemlig samboere ingen arverett, og du kan oppleve at store verdier som samboeren har ment skulle tilfalle deg, i stedet havner hos hans eller hennes familie. Med et testament kan du testamentere bort akkurat hva du vil til hvem du vil, hvis dere ikke har felles barn.

På samme måte som for samboeravtalen er det lett å finne nedlastbare maler for testament på nettet. Eller dere kan snakke med en advokat.

Eller så kan dere snakke med en advokat.

Livsforsikring

Til slutt bør dere tegne livsforsikring som begunstiger den andre parten. Det betyr at din samboer får utbetalt forsikringen etter deg, og at forsikringen holdes utenom arveoppgjøret. Et alternativ er at dere forsikrer hverandre i det som kalles krysstegning; du forsikrer din samboer og samboeren forsikrer deg. Da går forsikringssummen automatisk til den som eier forsikringen.

Synes du forsikring er vanskelig, så snakk med en rådgiver i forsikringsselskapet.

Litt mer om bolig og samboerskap

For de fleste er boligen den største verdien man eier. Dessuten stiger den i verdi år for år. På kort sikt kan det virke som en god idé å bare flytte inn i en leilighet som den ene parten eier, men hvis det er mulig, bør begge to eie leiligheten sammen, enten ved at man kjøper sammen, eller at den som ikke eier kjøper seg inn.

Slik får begge fordelen av å spare i egen bolig, begge får glede av verdistigningen og ingen behøver å føle seg lurt om forholdet skulle ryke.

Har dere felles bolig i et boligselskap, er det viktig at begge parter opprettholder sitt personlige medlemskap. Medlemskapet koster nesten ingen ting og gir ansiennitet som alltid er god å ha, enten man må ut i boligmarkedet igjen, eller man vil hjelpe eventuelle barn med å skaffe seg bolig en gang i fremtiden.

Velkommen i klubben!

Når dere har fått samboeravtale, testamenter og livsforsikringer i orden, fortjener dere faktisk en liten fest. Dere tilhører nå de eksklusive 20 prosentene av norske par som faktisk har klart å få dette på plass. Det er nesten fristende å kalle det eksklusiv klubb av de aller smarteste. Dere har nemlig sikret dere selv og hverandre for fremtiden, og lagt et solid grunnlag for et enklere og mer konfliktfritt samboerskap. Skål og gratulerer!

På boligjakt? Les alt om forkjøpsrett her. 

Flere artikler