Hopp til hovedinnhold

Hva er egentlig et boligbyggelag?

Publisert 21. okt. 2020
Medlem

Den vanskelige forklaringen finner du i «Lov om bustadbyggjelag, § 1-1». Den enkle kommer her: Et boligbyggelag er samvirkelag eid av sine medlemmer og har som oppgave om å skaffe boliger til disse.

I praksis betyr det at boligbyggelaget bygger boliger som medlemmene kan kjøpe før andre som ikke er medlemmer. Boligene organiseres som tilknyttede borettslag eller sameier, hvor boligbyggelaget fungerer som forretningsfører, altså tar seg av blant annet regnskap, håndtering av lån og innkreving av fellesutgifter.

Historien bak

Boligbyggelagene oppsto etter 2. verdenskrig, da boligmangelen var stor og det meste måtte gjøres på dugnad i Norge, også det å bygge boliger. I dag bidrar boligbyggelagene fremdeles til at folk flest kan få kjøpt sin egen bolig, og da på forkjøpsrett før andre som ikke er medlemmer. I dag er det cirka 40 boligbyggelag i Norge.

Boligbyggelag, borettslag, sameie

Det er fort gjort å gå litt surr i begrepene. Egentlig er det ganske enkelt:

Boligbyggelaget planlegger, prosjekterer, bygger og forvalter boligene. Når boligprosjektet er ferdig, blir det organisert som enten et tilknyttet borettslag eller et sameie. Likhetene er større enn forskjellene, i borettslaget er beboerne andelseiere og eier hver sin andel av bygget, mens i sameiet eier man hver sin eierseksjon. Ofte er inngangsbilletten billigere i et borettslag fordi man kun betaler en del av totalprisen i form av et innskudd, og resten nedbetales gjennom de månedlige fellesutgiftene.

Hvorfor være medlem i et boligbyggelag?

Det opplagte svaret er selvfølgelig «for å få seg en bolig». Et litt mer utfyllende svar er at medlemskap i et boligbyggelag gjør det enklere og ofte billigere å skaffe seg en god bolig. Det handler først og fremst om to ting, ansiennitet og forkjøpsrett. I tillegg får du en rekke medlemsfordeler i form av rabatter og bonuser på kjøp av varer og tjenester.

Se alle medlemsfordelene her.

Forkjøpsrett

Som medlem har du forkjøpsrett til boliger som kommer for salg via boligbyggelaget, både nye og brukte. Forkjøpsrett betyr at du går foran den som ikke er medlem når en bolig skal selges.

Les mer om forkjøpsrett her.

Ansiennitet

Ansiennitet handler om hvor lenge du har vært medlem og henger nøye sammen med forkjøpsretten. Jo lengre ansiennitet (altså jo lengre du har vært medlem) jo sterkere blir din forkjøpsrett. Lang ansiennitet gå foran kort hvis to stykker ønsker seg den samme boligen.

Hvem kan bli medlem

Alle personer kan bli medlem i et hvilket som helst boligbyggelag over hele Norge. Er du over 18, kan du melde deg inn selv. Er du yngre, kan du få dine foresatte til å ordne det. Prisene varierer, men etter å ha betalt andelskapitalen som er et lite engangsbeløp, er det vanlige cirka 350 kroner i året, og halvparten for dem under 20 år.

Hvilket boligbyggelag bør du velge?

De fleste melder seg inn i et boligbyggelag der de bor eller «hører til». Eller der de planlegger å bo i fremtiden. Men det kan være lurt å velge et boligbyggelag som har en stor tomtebank, det vil si at de kan har nok tomter til å bygge mange boliger. BORI bygger hovedsakelig boliger på Romerike, men gjennom en unik samarbeidsavtale med andre boligutviklere og boligbyggelag i hele Norge har medlemmene forkjøpsrett til tusenvis av boliger over hele landet. BORI har sammen med de boligutviklerne de samarbeider med en av de største tomtebanker i Norge.

Uten boligbyggelagene stopper Norge

I hvert fall kan man si det slik at uten boligbyggelagene hadde boligmarkedet i Norge sett helt annerledes ut. Boligbyggelagene er til for medlemmene, ikke for aksjonærer eller investorer som først og fremst skal tjene penger.

Boligbyggelagene har gjennom årene skaffet hundretusener av nordmenn tak over hodet og står fremdeles som garantisten for at folk flest også i fremtiden skal få kjøpt egne boliger til fornuftige priser.

Flere artikler