Hopp til hovedinnhold

Oppgradering av bygget? Bruk en prosjektleder!

Publisert 08. apr. 2022
Medlem

Har ikke styret tid, kapasitet eller kompetanse til å lede vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter? Det finnes en veldig enkel løsning.

I Holtgrenda borettslag på Skedsmokorset er det store planer på gang. De 30 år gamle rekkehusene trenger sårt en rehabilitering. Nå har prosjektet endelig startet.

– Prosjekter med kostnadsramme på 60 til 70 millioner kroner tar man ikke på seg som styre. Vi skal skifte vinduer, kledning og muligens tak, sier styreleder Edvart Aune.

Han vet hvor galt det kan gå. For noen år siden ville daværende styre rehabilitere taket i egen regi. De leide inn en entreprenør, men prosjektet endte med reklamasjoner der kostnaden oversteg det entreprenøren hadde i forsikring. Det resulterte i at entreprenøren erklærte seg konkurs, og borettslaget måtte derfor ta opp et nytt lån. Det nåværende styret ønsker ikke at historien gjentar seg.

Visste du at: BORI samarbeider med pre-kvalifiserte entreprenører. Sertifiseringsprosessen sikrer kvalitet på arbeidet.

 

Holtgrenda borettslag består av rekkehus og kjedet enebolig, hvite og grå hus

ANNERLEDES ARKITEKTUR: Arkitekturen stammer fra en boligmesse på New Zealand/Australia på 80-tallet. Her er det mange «unike» vinkler, dimensjoner på kledning med mer. Foto: Edvart Aune.

Planlegg vedlikehold på lang sikt

Som styremedlem i et sameie eller borettslag har man et stort ansvar for eiendom og beboere. Det innebærer blant annet HMS og vedlikehold av bygg og fellesarealer.

– Vi ser altfor ofte at sameier og borettslag ikke er tidlig nok ute med vedlikehold og rehabilitering. Har man ikke kapasitet, bør man få inn noen som kan lede prosjektet, sier Stian Radford.

Han er teamleder for BORI Prosjekt, som hjelper styrer i sameier og borettslag med prosjekt- og byggeledelse. Dermed er Holtgrenda borettslag – og ikke minst styret! – i trygge hender.

Teamleder i BORI Prosjekt, Stian Radford foran grønn busk med vernehjelm og gul arbeidsjakke

BORIS PROSJEKTLEDER: Dette er mannen du skal ringe dersom ditt sameie eller borettslag har behov for rehabilitering eller vedlikehold.

– Vi blir godt ivaretatt

Selv om Edvart Aune anser seg selv som over gjennomsnittet engasjert styreleder, hadde han hverken kapasitet eller nødvendig kunnskap til å lede rehabiliteringen som står på trappene.

– Det krever spisskompetanse på flere fagfelt, og det innebærer en arbeidsmengde langt utover det en person med en 9–5-jobb har kapasitet til. BORI Prosjekt har teamet, kunnskapen, nettverket og verktøyet som trengs.

Rehabiliteringen av Holtgrenda borettslag er forespeilet å ta mellom ett og tre år. BORI og teamleder Radford er med hele veien. Det er Aune godt fornøyd med.

Styreleder Edvart Aune foran borettslag grå hus

FORNØYD STYRELEDER: Byggekomitéen kjørte en anbudsrunde med flere prosjektavdelinger, og forhørte seg med andre borettslag- og sameier før valget falt på BORI Prosjekt. Edvart Aune er fornøyd med avgjørelsen.

– Stian er vår kontakt hos BORI og har kontroll på prosjektet. Vi blir godt ivaretatt. Nå ser vi fram til å oppgradere til dagens standard. Verdien på boligene vil øke, vi vil få bedre inneklima fordi vi skal etterisolere, og vi forventer å redusere løpende vedlikeholdskostnader på sikt, sier en fornøyd styreleder.

Full kontroll på HMS

Det er styrets ansvar å møte myndighetenes HMS-krav, og alle boligselskaper er lovpålagt å ha et system for å følge opp HMS. Dersom det skjer en ulykke på eiendommen, blir dette sjekket.

BORI hjelper til med gode planer for vedlikehold og HMS-rutiner. Med en nettbasert løsning er det enkelt å ha kontroll på oppgaver og historikk. Systemet blir skreddersydd til hvert enkelt borettslag eller sameie, og styret får varsel om hvilke oppgaver som skal utføres.

– Internkontrollsystemet BORI HMS er et utrolig fint verktøy. BORI Prosjekt har lagt inn de nødvendige kontrollpunktene, mens vi har lagt inn ulike moduler, årshjul og varslinger, forteller Aune.

Les mer om HMS-planen.

dialog mellom mann og kvinne kledd i vernehjelm og gule arbeidsjakker med BORI-logo foran grønn husvegg

HJELPER HELE VEIEN: BORI har lang erfaring med rehabiliteringsprosjekter og kan bidra i alle faser av prosessen.

Holtgrenda borettslag testet HMS-systemet på en lekeplasskontroll i 2021.

– Vi brukte en ekstern tjenesteleverandør som sendte et rundskriv uten et eneste avvik i retur. Det gjorde oss mistenksomme, og vi sendte kontrollpunktene fra BORI HMS tilbake, sier Aune.

Tilbyr digital vedlikeholdsplan

Fordi forsikringsselskapene ikke dekker skader på grunn av manglende vedlikehold, er det viktig at styret har en plan for vedlikehold og rehabilitering av bygg og utearealer.

I BORIs interaktive, digitale verktøy setter styret opp en tiårig vedlikeholdsplan basert på en tilstandsvurdering. Planen utarbeides av styret og forretningsfører. Vedlikeholdsplanen er nyttig for å sette av økonomiske midler til fremtidig vedlikehold og utbedringer av bygg og utearealer.

Les mer om vedlikeholdsplan.

tre personer i arbeidsklær og verneutstyr som inspiserer bygg på et stillas

ALLTID OPPDATERT: Vedlikeholdsplanen og HMS-planen fra BORI gjør det enkelt å videreføre planer og ansvarsområder når det er utskiftninger i styret.

Teamleder Stian Radford melder om stor pågang på vedlikeholdsplan, HMS og prosjekt. Han tror flere og flere styrer innser ansvaret de sitter med.

– Det er viktig for oss å fremme disse tjenestene slik at styreledere ikke blir stilt personlig ansvarlig hvis en situasjon oppstår.  Fordelen med å bestille tjenestene hos BORI er at du har en forvalter i ryggen, som har interesse av å ta vare på deg som kunde. Vi er helt uavhengige og jobber for styrene våre.

HAR DU ET PROSJEKT PÅ TRAPPENE?

Les mer om BORI Prosjekt, og kontakt Stian for en uforpliktende samtale!

Flere artikler