Hopp til hovedinnhold

Overføre deler av ansienniteten

Overføring av ansiennitet til flere personer i nær familie.

mor, far og barn som har piknik i hagen utenfor boligen

BORI Familie – overføring av ansiennitet til flere personer

Er det bare å dele ut ansiennitet i øst og vest nå da? Ti år hit og 20 år dit?

Det er selvfølgelig noen regler og bestemmelser for hvem som kan dele ansienniteten med hvem, og når det kan skje.

Heldigvis er reglene enkle:

  • Det er kun medlemmer som ikke har en andel knyttet til bolig, som kan overføre eller motta deler av medlemskap.
  • Kun hele år kan overføres, med unntak av deling av medlemskap knyttet til dødsbo.
  • Medlem som beholder deler av medlemskapet selv, beholder også sitt andelsnummer. Mottakere av deler av medlemskap får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
  • Dersom et medlem overfører hele sitt medlemskap, fordelt på flere personer, vil en av mottakerne beholde det opprinnelige andelsnummeret. Øvrige mottakere av deler av medlemskapet får nytt andelsnummer. Ansiennitet fordeles etter søknad fra opprinnelig medlem. Mottakere av deler av medlemskap som får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
  • Mottakere av deler av medlemskap som allerede er medlemmer av boligbyggelaget vil få oppjustert sin ansiennitet til det de har mottatt av år, med de unntak som gjelder i henhold til pkt. 4.5 i utfyllende regler om medlemskap. Det vil si at ansiennitet ikke kan være lengre enn mottakers fødselsdato.
  • Bekreftelse på splittet medlemskap og nytt andelsnummer må foreligge fra boligbyggelaget før medlemmet kan melde bruk av forkjøpsrett.
  • Det er ingen karantenetid forbundet med splittelse av medlemskap.

Ettersom vi trenger din signatur som bekreftelse på overføringen, ber vi om at du skriver ut skjemaet, fyller ut med nødvendig informasjon, signerer og sender til:

BORI BBL
Postboks 323
2001 Lillestrøm
eller pr. e-post til medlem@bori.no

Se nærmere bestemmelser om hvilke regler som gjelder i forbindelse med overføring i Utfyllende regler om medlemskap, §2.

Ved overføring av medlemskap og ansiennitet tilknyttet et dødsbo, må uskifte-/skifteattest vedlegges. Alle arvinger som framkommer på attesten må samtykke i overføringen.

Merk at det er kun medlemmer som ikke bor i en andel (bolig) i et tilknyttet borettslag/sameie, som kan overføre eller motta deler av medlemskapet, og at privatpersoner bare kan eie ett medlemskap i boligbyggelaget. Dersom du eier en bolig i et borettslag, kan du ikke overdra andelen til andre. 

Ønsker du å bytte medlemskap eller overføre hele medlemskapet til en i familien, må du gå til Overføring av medlemskap til en person.