Hopp til hovedinnhold

Alt om forkjøpsrett

Med forkjøpsrett kan medlemmer «ta over avtalen om boligkjøp» som andre har inngått. Forkjøpsrett kan være vanskelig å forstå, både for unge og eldre. Her forklarer vi hva dette egentlig er, både regler praksis og begreper.

Oppsummering

  • Forkjøpsrett er en rett medlemmer i et boligbyggelag har.
  • Medlemmer står “først i køen” når boliger tilknyttet boligbyggelaget skal selges.
  • Medlemmer er også “først i køen” når nye boligprosjekter annonseres med spesifisert forkjøpsrett.
  • For å bruke forkjøpsretten må medlemmet melde ifra til boligbyggelaget innen en gitt frist, og finansieringen må være i orden.
  • Medlemmer med lengst ansiennitet står sterkest.
  • Flere boligbyggelag har avtaler med boligbyggelag i andre områder, slik at forkjøpsretten kan benyttes på tvers.

Forkjøpsrett

Medlemmer i et boligbyggelag har forkjøpsrett på kjøp av boliger i borettslag og andre boligsammenslutninger tilknyttet boligbyggelaget. Som ordet sier, er forkjøpsrett en rettighet noen har til å kjøpe en eiendom tilknyttet et aktuelt boligbyggelag, foran andre som ikke er medlem.

Personer som er medlem av et boligbyggelag, står først i køen for å kjøpe boliger formidlet via dette boligbyggelaget. Det vil si, boliger som boligbyggelaget tidligere har bygget, da kalt tilknyttede boliger, eller boliger som skal bygges.

Denne retten er basert på ansiennitet, altså hvor lenge du har vært medlem i boligbyggelaget.

Har du forkjøpsrett, kan du melde interesse for boligen før den blir lagt ut for salg, eller overta avtalen til en annen budvinner. Da med de samme vilkårene og den samme prisen som er avtalt mellom budvinner og selger. Det forutsetter at du har lengre ansiennitet enn budvinneren, eller at budvinneren ikke er medlem av boligbyggelaget boligen er tilknyttet.

Når gjelder ikke forkjøpsretten?

Forkjøpsretten gjelder bare i de tilfellene hvor en bolig tilknyttet et boligbyggelag skal selges eller ved bytte av bolig. Det gjelder også i nyboligprosjekter hvor dette spesifiseres.

Den gjelder ikke dersom en andelseier overfører boligen til ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn. I tillegg kan også juridisk andelseier, slik som stat, fylkeskommune og kommune overføre boligen sin til leietaker.

Ansiennitet

Ansienniteten er tiden du har vært medlem i boligbyggelaget. Den regnes fra dagen boligbyggelaget mottok den første innbetalingen på medlemskapet.

For eksempel, om du meldte deg inn i 2010, har du ansiennitet fra dette året og datoen innbetalingen ble gjort.

Trenger du lenger ansiennitet? Husk at ansiennitet kan overføres i rett opp- eller nedstigende linje og mellom søsken, så lenge medlemskapet ikke er knyttet til en bolig i et tilknyttet borettslag. Ta gjerne kontakt med boligbyggelaget ditt for å høre om det er mulig å få overført ansiennitet.

Men husk at dersom du overtar ansienniteten til noen, så vil den kun gjelde fra året du ble født.
Er du 40 år, så får du ikke flere år enn det i ansiennitet.

Det er derfor det er så mange som velger å gi et medlemskap i gave. Da får vedkommende ansiennitet før han eller hun til og med kan gå.

Ansienniteten er også god å ha om du ønsker å kjøpe bolig i et nytt boligprosjekt. Da blir boligene delt ut etter ansiennitetsprinsippet.

BORI Familie – del opp ansienniteten slik det passer deg

Du kan velge å overføre kun deler av ansienniteten din. BORI er det eneste boligbyggelaget som lar deg gjøre nettopp dette. Med BORI Familie kan du velge å splitte opp ansiennitetsårene dine, akkurat slik det passer deg og din familie.

Det vil si at om du for eksempel har to barn og du har 20 års ansiennitet, kan du gi hvert av barna dine syv år hver og beholde resten selv.

Les alt om BORI Familie her.

Hvem kan benytte seg av forkjøpsrett?

Monica Kjelberget
Monica Kjelberget, fagansvarlig forkjøpsrett

Er du medlem av et boligbyggelag, så kan du bruke forkjøpsretten. Igjen, den med lengst ansiennitet «vinner».

Monica Kjelberget er BORIs fagansvarlig for forkjøpsrett. Hun forteller at forkjøpsrett er mest vanlig ved salg av boliger i borettslag, men at det også kan forekomme forkjøpsrett knyttet til salg av andre eierformer, som boliger i eierseksjonssameie.

De fleste borettslag har forkjøpsrett for egne andelseiere, men også for medlemmer av boligbyggelaget.

Du trenger altså ikke å bo i det aktuelle borettslaget for å kunne benytte deg av forkjøpsretten. Du står fritt til å bruke forkjøpsretten i alle borettslag som er knyttet til det aktuelle boligbyggelaget, så lenge det er vedtektsfestet.

Slik bruker du forkjøpsretten

Forkjøpsrett på bruktbolig

For å kunne benytte deg av forkjøpsrett må du være medlem i et boligbyggelag. Når du melder forkjøpsrett trenger du ikke å gå inn i en budrunde.

Forkjøpsrett skal oppgis i boligannonsen, i prospektet og på boligbyggelagets hjemmeside.

Når du har funnet en bolig du vil ha, må du sjekke om boligen ligger ute på forkjøpsrett hos boligbyggelaget. Finner du den der, må du fylle ut et eget meldeskjema for forkjøpsrett. Ved siden av meldeskjemaet må du også legge ved dokumentasjon på finansiering, enten det er finansieringsbevis eller kontaktinformasjon til din rådgiver i banken. Fristen for å melde bruk av forkjøpsrett er vanligvis fem hverdager fra annonsen legges ut på boligbyggelagets hjemmeside. Den kan også vare lenger, det vil det være opplyst om i annonsen.

Det er bindene å melde forkjøpsrett på boliger til fast pris, mens det ikke er bindene å melde forkjøpsrett på boliger som annonseres med forhånsvarsling. Du kan lese mer om dette i kapitlene om fastprisavklaring og forhåndsavklaring av forkjøpsrett.

Det koster ingenting å melde forkjøpsrett. Men ender det med at det er du som får kjøpt boligen, må du betale et forkjøpsrettgebyr, i tillegg til øvrige gebyrer som er spesifisert i prospektet, eller på meldeskjemaet.

Når meldefristen har gått ut og boligbyggelaget har fått skriftlig bekreftelse på at bud er akseptert, begynner arbeidet med å avklare forkjøpsretten. Du vil få tilbakemelding innen fem hverdager, men som oftest går det raskere.

Lykkelig ungt par som står utenfor sitt nye hjem med nøkkels i hånden

Forkjøpsrett på nybygg

Ved salg og kjøp av bolig i et nybygg får medlemmer tilbud om å kjøpe bolig på forkjøpsrett, før ordinær salgsstart. Prosjektet legges ut på boligbyggelagets hjemmeside, og sendes ofte også ut i nyhetsbrev. Det inviteres til visning hvor medlemmer får god informasjon om boligene og prosjektet. Finner du en bolig du ønsker deg, må du fylle ut en kjøpsavtale. Her fyller du også ut hvilken bolig du helst vil ha, og eventuelt andre alternativer. Kjøpsavtalen sendes til boligbyggelaget før meldefristen går ut.

Når meldefristen går ut, tildeles boligene i prosjektet ut etter ansiennitet og ønsker. Det er ikke alltid man får førstevalget, men de fleste får en av de boligene som de har satt opp som et ønske.

Forhåndsavklart forkjøpsrett

Den forhåndsavklarte forkjøpsretten fungerer slik at boligbyggelaget annonserer på sine nettsider at den aktuelle boligen skal selges. De som vil benytte forkjøpsrett må melde sin interesse for boligen innen meldefristen som er opplyst for den aktuelle boligen.

Medlemmer i boligbyggelag som har meldt interesse for forkjøpsrett, trenger ikke å bli med i budrunden.

Salgsprosessen gjennomføres med en vanlig budrunde, hvor budgiverne kan kjenne til at noen har meldt sin interesse. Når budgivningen er avsluttet vil megleren informere boligbyggelaget om pris og vilkår. Boligbyggelaget har da fem hverdager på å avklare hvorvidt den eller de som har meldt forkjøpsrett ønsker å kjøpe boligen til den fastsatte prisen.

Fastprisavklaring

I denne type forkjøpsrett, melder medlemmet i boligbyggelaget forkjøpsrett ETTER at boligen er lagt ut for salg på markedet og etter budrunder er gjennomført. Med andre ord, har du vunnet en budrunde, kan det godt hende at et medlem av et boligbyggelag vil tre inn i din avtale om boligkjøp.

Dersom forkjøpsretten avklares på etterskudd, sender megleren inn salgsopplysningene til boligbyggelaget etter at avtalen er inngått.

Boligbyggelaget har da en maksfrist på 20 dager til å annonsere forkjøpsrett av boligen, og avklare om noen av medlemmene ønsker å benytte forkjøpsretten.

Etter at forkjøpsretten er annonsert har boligbyggelagets medlemmer fem virkedager på å melde forkjøpsrett, og de som melder seg forplikter seg til å overta kjøpet med den avtalen som foreligger mellom selger og budvinner.

Fellesforkjøpsrett

Du kan benytte medlemskapet i ditt lokale boligbyggelag, til å skaffe deg en bolig et annet sted. Flere boligbyggelag har inngått et samarbeid for å kunne gi sine medlemmer flere fordeler i boligmarkedet.

Du kan altså benytte ansienniteten du har opparbeidet deg i et boligbyggelag for å skaffe deg boliger på forkjøpsrett hos et annet boligbyggelag. Lengste ansiennitet du får er fra 1. januar 2003, som var da ordningen om felles forkjøpsrett trådte i kraft.

Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å benytte forkjøpsretten, dersom det ender med boligkjøp. Om du finner en bolig du ønsker å kjøpe i et annet boligbyggelag enn ditt eget, kan du kontakte det nye boligbyggelaget og få veiledning til hvordan du går frem.

Det er likevel gunstig å beholde medlemskapet i det boligbyggelaget du allerede er medlem i og har ansiennitet i. Det kan være du ønsker å flytte igjen senere i livet, eller at du har barn du ønsker å overføre medlemskapet til. Du kan være medlem i flere boligbyggelag.

En oppdatert oversikt over hvilke boligbyggelag som tilbyr felles forkjøpsrett finner du på Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL). Se listen her. 

Bli BORI-medlem

Som medlem av BORI nyter du godt av forkjøpsrett til alle nye og brukte boliger i tilknyttede borettslag.