Hopp til hovedinnhold

Hva er en tomtebank?

Tomtebank er det det høres ut som; Boligbyggelagenes egne tomter.

Dette er tomter de har kjøpt opp for å kunne bygge boliger på i fremtiden. Tomtene er nøye utvalgt, med tanke på at det skal være gode, fremtidige boligområder. Her er beliggenhet, antall boliger og muligheter på tomten vurdert.

Fordelen med en stor tomtebank, er at det er flere som kan få bolig via den organisasjonen som har tomtebanken. I tillegg kan den som eier tomtebanken bygge boliger tilpasset riktig målgruppe, til riktig tid og på riktig sted. Dersom det ikke er stor etterspørsel på boliger i et område, så har man tomten “i banken” og bygger heller når etterspørselen øker.

BORI-konsernet har tomtereserver til i overkant av 5.000 boliger.

Det er ikke alle boligbyggelag som har egen tomtebank.