Hopp til hovedinnhold

Styrerverv – noe for deg?

Publisert 12. mai. 2021

Veldig mange beboere i borettslag og sameier, også kalt eierseksjonsameie, får den samme utfordringen før eller senere: «Er det ikke på tide å ta sin tørn i styret?». De fleste tillitsverv her i verden går jo på omgang, og styreverv er intet unntak.

Slik foregår valget

Alle borettslag og sameier må ha et styre, og styret skal bestå av minst tre medlemmer. Styret, det betyr styremedlemmene pluss styreleder, velges på borettslagets generalforsamling eller eierseksjonsameiets årsmøte. Her kan man også velge varamedlemmer dersom man ønsker det.

Hvem kan bli valgt

I prinsippet hvem som helst. Styremedlemmene må ikke være andelseiere/seksjonseiere eller bo i borettslaget/eierseksjonsameiet, men det vanlige er at majoriteten av styremedlemmene også er beboere.

Samtidig er det slett ikke uvanlig å velge inn en advokat eller en ekstern forretningsfører til styret. Det eneste absolutte kravet til styremedlemmer er at de er myndige. Det har rett og slett med ansvar å gjøre, og det kommer vi tilbake til.

Hvor lenge sitter man?

Hvis ikke generalforsamlingen/årsmøtet har bestemt noe annet, sitter styremedlemmene i to år. Med en fornuftig begrunnelse er det fullt mulig å trekke seg fra styret før to år er gått, og generalforsamlingen/årsmøtet kan også avsette et styremedlem med vanlig flertall.

Med to års tjenestetid og generalforsamling/årsmøte hvert år, kan det være fornuftig å velge inn nye styrekandidater i styret ved hver generalforsamling/årsmøte. På den måten sikrer man kontinuitet i styrearbeidet. Det er heller ikke noe i veien for å ta gjenvalg i flere perioder. Generalforsamlingen/årsmøtet bør imidlertid være oppmerksom på at en viss utskifting og fornyelse i styret alltid er av det gode.

Hvilke oppgaver har styret?

Styret skal lede borettslaget/eierseksjonsameiet i samsvar med lover og regler, og like viktig, i tråd med vedtekter og vedtak som blir fastlagt i generalforsamlingen/årsmøtet.

Styreleder leder styremøtene og skal sørge for at det blir holdt styremøter så ofte som det er nødvendig. Både styremedlemmer og forretningsfører kan kreve at det blir innkalt til styremøte.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall, og hvis stemmetallet er likt, har møtelederen/styrelederen dobbeltstemme.

Hvilket ansvar har styret?

Det er fint at folk melder seg til å sitte i styret. Det er helt nødvendig med frivillighet for å få borettslaget/eierseksjonsameiet til å gå rundt. Samtidig er det viktig å være klar over at styremedlemmene i et borettslag/eierseksjonssameie også har et stort ansvar. Gjør man grove feil, kan man faktisk bli personlig erstatningsansvarlig med hele sin personlige formue.

Derfor er det to ting som er spesielt viktig for styret.

  • Gode rutiner for inspeksjon og internkontroll, særlig for alt som handler om helse, miljø og sikkerhet. Det gjelder alt i borettslaget/eierseksjonsameiet som har å gjøre med vedlikehold, orden og ryddighet, brann- og elsikkerhet. Det er flere eksempler på at styrer har havnet i erstatningsansvar etter ulykker som skyldes svikt på disse områdene.
  • Alle styrer bør tegne en styreansvarsforsikring. Den fjerner ikke ansvaret, men kan begrense de økonomiske konsekvensene.

Skal man si ja eller nei til styreverv?

Som sagt tidligere, alle borettslag/eierseksjonssameie må ha et styre. Noen må altså sitte der.

Styreverv er typisk et tillitsverv som bør gå på omgang i borettslaget/eierseksjonsameiet. Jo flere som har innsyn i hvordan laget drives og administreres, jo bedre er det for fellesskapet.

Man skal ikke la seg skremme av ansvaret heller. Her handler det først og fremst om å ha gode rutiner, tilstrekkelig sunn fornuft i det daglige arbeidet, og en god forsikring. I tillegg kan det jo være kjekt å ha et styreverv på CV’n sin.

Ta et styrekurs

For mange er det å ta på seg et styreverv et skritt inn i en ny og ukjent verden. Heldigvis finnes det flere tilbud om kurs i styrearbeid over hele landet, gode nettkurs finnes også.

Borettslag/eierseksjonsameier som har BORI som forretningsfører får tilbud om blant annet webkurs via boligbyggelaget. Dette er en mulighet som mange flere styrer og styremedlemmer burde benytte seg av, både for å få større trygghet og bedre kvalitet i styrearbeidet.