Hopp til hovedinnhold

Tilstandsvurderinger

Hva er en tilstandsvurdering?

En tilstandsvurdering hjelper borettslag og sameier med å planlegge oppgraderings- og vedlikeholdsbehovet til bygningsmassen.

Tilstandsvurderingen kan omfatte hele eiendommens bygningsmasse og uteareal, eller kun utvalgte bygningsdeler eller områder. Ved en tilstandsvurdering av hele bygningsmassen får styret oversikt over det nødvendige vedlikeholdsbehovet til bygningsmassen og hvilke tiltak som må gjennomføres. For mindre tilstandsvurderinger vurderes kun deler av bygget.

En tilstandsvurdering starter med en befaring av bygningsmassen hvor den byggemessige tilstanden til bygningsdeler og komponenter blir vurdert. Vurderingen baserer seg på en grundig visuell undersøkelse, eventuelt i kombinasjon med enkle målinger. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en rapport som opplyser om bygningsdelenes tilstand og tilhørende tiltak som anbefales utført.

Dette kan inkluderes i tilstandsvurderingen

Vi kan bistå med en generell tilstandsvurdering, eller en tilstandsvurdering på utvalgte deler/områder av bygningsmassen. For eksempel:

  • Fasader
  • Tak
  • Balkonger/terrasser
  • Vinduer og dører
  • Kjeller og loft
  • Våtrom
  • Parkeringsområder og garasjebygg
Stian Radford

Stian Radford

Teamleder, BORI Prosjekt

Ta kontakt med Stian Radford for et uforpliktende tilbud.

Kontakt oss for et uforpliktende pristilbud:

"*" obligatorisk felt

Du er*