Hopp til hovedinnhold

Vedlikeholdsplaner

BORI VLP

BORI VLP er et digitalt verktøy for vedlikeholdsplanlegging skreddersydd behovene i ditt borettslag eller sameie. Tiltakene baseres på en grundig tilstandsvurdering utført av byggkyndige fra BORI Prosjekt.

Hvorfor bør dere ha en vedlikeholdsplan?

En vedlikeholdsplan er et verktøy som hjelper styret til å sette av økonomiske midler til fremtidig vedlikehold og utbedringer av boligselskapets bygningsmasse og utearealer.

Det antas at forventet levetid på et bygg uten noen form for vedlikehold er 35 år. En vedlikeholdsplan kan derfor anses som en investeringsplan hvor styret gjennom periodisk vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen forlenger byggets levetid slik at byggets standard opprettholdes samtidig som bomiljøet blir ivaretatt.

Vedlikeholdsplanen gir oversikt og kostnadsbilde på bygningsdeler med behov for repeterende vedlikehold eller utskiftning. Planen inneholder også tiltak på bygningsdeler eller elementer med behov for umiddelbart vedlikehold eller utskiftning.

Skreddersydd til deres behov

Tiltak med umiddelbart behov for vedlikehold eller utskiftning settes opp i budsjettplanens førstkommende år, mens bygningsdeler med repeterende vedlikeholdsbehov føres inn i planen på bakgrunn bygningsdelens tilstand og forventet levetid. For boligselskaper som ikke har økonomi til å gjennomføre tiltakene oppført i planen de førstkommende årene, tilpasses planen i samråd med våre ingeniører slik at tiltakene flyttes til et senere år.

Vedlikeholdsplanen fra BORI strekker seg over en 10 års periode. I planen finner styret informasjon om tidligere utført vedlikeholdsarbeid og utskiftninger av byggets bygningsmasse og utearealer.

Tiltakene som anbefales utført tar utgangspunkt i anbefalinger gitt av SINTEF Byggforsk, samt andre relevante kilder med erfaringsdata om tiltak på bygningsdeler/-elementer, levetid og kostnader forbundet med ulike materialer og bygningsdeler.

Slik lager vi en vedlikeholdsplan

  • Først utføres det en befaring av eiendommens fellesanlegg, det vil si bygningsmasse og utearealer.
  • Så registreres og vurderes tilstanden til bygningen(e). Bygningsdeler blir undersøkt visuelt samtidig som det blir tatt enkle målinger der det er aktuelt.
  • På bakgrunn av registreringer utarbeides det en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten inneholder en beskrivelse av byggets konstruksjoner, samt tilstanden til byggets bygningsdeler.
  • For bygningsdeler som har behov for vedlikehold eller utskiftning, oppgis det konkrete utbedringstiltak samt årstall for når tiltakene skal utføres. Kostnaden på tiltaket legges inn i vedlikeholdsplanens budsjett og er estimert på bakgrunn av en mengde- og kostnadsberegning.
Stian Radford

Stian Radford

Teamleder, BORI Prosjekt

Ta kontakt med Stian Radford for et uforpliktende tilbud.

BORI VLP - Introduksjon

Kontakt oss for et uforpliktende pristilbud:

"*" obligatorisk felt

Du er*