Hopp til hovedinnhold

Tid for å lage budsjett for 2023!

Publisert 26. sep. 2022
Lesetid: 3 min.
  1. Skaff oversikt over faste kostnader
  2. Skaff oversikt over vedlikeholdsbehov på kort og lang sikt
  3. Sikre forutsigbarhet for andels-/seksjonseiere i utvikling av felleskostnader/innkrevingsbeløp
  4. Start sparing til planlagt vedlikehold

 Budsjettet er et viktig styringsverktøy for å få oversikt over kommende års kostnader og fastsette innkrevingsbeløp, som sikrer at boligselskapet kan betale regningene etter hvert som de forfaller.

Styret får, i samsvar med forretningsførerkontrakten, utkast til budsjett fra sin eiendomsforvalter.  For at budsjettutkastet skal bli så godt som mulig må styret informere eiendomsforvalter om styrets planer for større innkjøp og prosjekter.

Budsjettforslaget blir publisert i Portalen, og her kan styret bearbeide forslaget videre og gjøre endringer før styrevedtak fattes. Husk at frist for å melde endring av innkrevingsbeløpet er 45 dager før innkreving skal iverksettes.

Budsjettmøte

BORI tilbyr bistand til styrets budsjettmøte, med gjennomgang av kostnader og forslag til størrelse på det beløpet som må kreves inn fra andels-/seksjonseiere gjennom året.

For andels- og seksjonseiere har forutsigbarhet i utviklingen av felleskostnadene stor betydning. Det er bedre å øke felleskostnadene jevnlig i takt med prisstigning og planlagte innkjøp og arbeider, enn å utsette nødvendige økninger for så å måtte vedta uforholdsmessig store økninger med kort varsel.

For å få tilstrekkelig god oversikt også over kommende vedlikeholdsarbeider, og hva disse vil koste, anbefales å følge en vedlikeholdsplan. BORI Prosjekt bistår gjerne med utforming av vedlikeholdsplan, med jevnlig oppdatering, slik at styret kan iverksette vedlikeholdsoppgaver etter hvert som bygningsdeler har behov for vedlikehold eller utskifting.

Sparing til planlagt vedlikehold

Sparing til planlagt vedlikehold bør være tema i styrets budsjettmøte. Med vedlikeholdsplan har styret oversikt over når de ulike vedlikeholdsoppgavene kommer, og dermed også mulighet til å planlegge hvordan vedlikeholdet skal finansieres i god tid før oppgavene skal utføres.

Det er verdt å merke seg at eierseksjonssameiene vanligvis ikke kan tilby pantsikkerhet ved låneopptak på samme måte som borettslagene, og at lån uten sikkerhet prises høyere enn pantsikrede lån. BORI anbefaler alle eierseksjonssameier å vedta å etablere vedlikeholdsfond med månedlige innbetalinger. I samsvar med eierseksjonslovens bestemmelser gjøres slikt vedtak på årsmøtet. På denne måten kan man redusere behovet for å kreve inn store ekstraordinære beløp fra seksjonseierne til dekning av vedlikehold og rehabilitering, selv om dette må påregnes når man kjøper en eierseksjon.

Også for borettslag anbefales å spare til fremtidig planlagt vedlikehold, slik at vedlikeholdskostnadene f.eks. kan dekkes med en kombinasjon av oppsparte midler og lån.

Styret i boligselskapet har lovpålagt ansvar for både økonomi og bygningsmasse. Med BORI som forretningsfører har styret tilgang til et tjenestesortiment som dekker både økonomisk og teknisk forvaltning.