Hopp til hovedinnhold

Fellesgjeld – fordel eller ulempe?

Publisert 10. mai. 2021
Medlem

Hvis du bor i et borettslag, er det overveiende sannsynlig at du hver måned betaler renter og avdrag på lagets fellesgjeld, som en del av de månedlige felleskostnadene. Enkelte borettslag har riktignok en såkalt IN-ordning (individuell nedbetaling) hvor den enkelte beboer nedbetaler sin del av fellesgjelden slik det passer best.

Så, hva er denne fellesgjelden?

Alle borettslag har fellesgjeld, og den oppstår på ulike måter. Den viktigste og vanligste er gjelden fra det felles lånet som ble tatt opp for å finansiere byggingen av borettslaget. I tillegg har borettslaget bygningsforsikring og borettslaget kan ha tatt opp ett eller flere felleslån for å finansiere større moderniserings- eller rehabiliteringsprosjekter, som for eksempel oppgradering av bad i eldre borettslag.

Du står ansvarlig for din del

Det heter fellesgjeld, men hver enkelt andelseier i borettslaget er likevel ansvarlig for å betale sin del av blant annet renter og avdrag på sin andel av gjelden. Hvor stor din andel er, avhenger som regel av hvor stor leilighet du har. Det sier seg selv at en toromsleilighet har en mindre del av fellesgjelden, enn en fireroms. Nedbetalingen av fellesgjelden skjer hver måned som en del av felleskostnadene. I felleskostnadene inngår av og til også kostnader til vaktmester, lys og varme i fellesområdene, kommunale avgifter og slikt.

Er høy fellesgjeld negativt?

I nyere borettslag kan fellesgjelden ofte fremstå som høy. I enkelte borettslag kan fellesgjelden utgjøre inntil 75 prosent av prisen på boligen. Det viktige er uansett at du ser på totalprisen for boligen, altså salgsprisen pluss fellesgjelden. Hvis den står i et fornuftig forhold til liknende boliger i samme område, kan du ta det helt med ro. Har borettslaget også en såkalt IN-ordning, så er det også en fordel for deg.

Eldre borettslag med høy fellesgjeld

Er fellesgjelden høy i et eldre borettslag, bør du undersøke hvorfor. Forklaringen kan være så enkel som at det er gjort større rehabiliteringer, moderniseringer eller annet vedlikehold, og at borettslaget derfor har tatt opp et felles lån. Det kan i så fall være et positivt tegn som tyder på at her bor det folk som er opptatt av å ta vare på bygningsmassen. Det sikrer både trivsel og fremtidig verdiøkning på boligene.

Er det derimot vanskelig å forstå, eller vanskelig å finne forklaringen på en høy fellesgjeld, skal du være forsiktig. Da bør du sjekke grundig hvorfor gjelden er høy og hvilke planer som foreligger for nedbetaling. I salgsprospektet skal du finne referat fra siste generalforsamling. Les det grundig. Der kan du finne svar på mange spørsmål rundt borettslagets økonomi.

Hvis noen ikke betaler

Hvis en andelseier ikke betaler sin del av felleskostnadene, til tross for purring, innkreving og inkasso, kan boligen bli tvangssolgt. Hvis salget ikke dekker det utestående beløpet, har de aller fleste borettslag sikringsordninger slik at de andre beboerne slipper å bli belastet for dette.

Også borettslag kan gå konkurs

Det skjer så godt som aldri, men et borettslag som ikke betaler fellesgjelden kan gå konkurs. Andelseierne risikerer da å tape innskuddet sitt, som kan være ille nok, men utover det har de ikke noe ansvar for borettslagets gjeld.

Fellesformue

Joda, det finnes borettslag som har formue. I eldre borettslag med nedbetalt fellesgjeld og et forutseende styre kan man oppleve fellesformuer på flere hundre tusen. Dette er penger som styret har sørget for å spare opp jevnt og trutt for å kunne finansiere nødvendig vedlikehold når behovet dukker opp. Beboernes andel av fellesformuen regnes ut på samme måte som fellesgjelden, jo større leilighet, desto større andel av formuen.

Flere artikler