Hopp til hovedinnhold

Hvordan kjøpe bolig sammen? Slik går du frem

Vil du kjøpe bolig sammen med en venn, kjæreste eller søsken? Her får du seks råd om hva du bør huske på.

FELLES BOLIGKJØP: Det kan være inngangsbilletten til boligmarkedet.
Publisert 07. jul. 2023
Lesetid: 3 min.
Medlem

Å kjøpe bolig sammen med noen kan være en inngangsbillett til boligmarkedet. Sammen kan dere få flere fordeler – fra å ha muligheten til å kjøpe en bolig med bedre beliggenhet, størrelse eller kvalitet, til å dele de økonomiske utgiftene og ansvaret for boligen.

Men for å gjøre boligdrømmen til virkelighet på en trygg måte, er det avgjørende å ta nødvendige forholdsregler. Les videre og få konkrete tips om hva dere må huske på når dere kjøper bolig sammen.

Seks tips til dere som kjøper bolig sammen

 1. Ulik egenkapital – den ene har mer enn den andre, og hvordan fordeler vi boliglånet riktig?
 2. Sjekkliste på visning – hva bør vi sjekke før vi kjøper boligen?
 3. Samboerkontrakt – hvordan skriver vi en skriftlig avtale?
 4. Felles og delt økonomi – hvordan bør vi fordele utgiftene?
 5. Forsikringer – hvilke forsikringer trenger vi hver for oss og sammen?
 6. Boligsalg i fremtiden – bør vi legge en plan for salg av bolig?

1. Ulik egenkapital: har den ene mer enn den andre?

Når dere skal kjøpe en bolig sammen, er det viktig å finne ut av hvor mye dere kan kjøpe bolig for. En god start er å søke om et finansieringsbevis i en eller flere banker. Dere må stå for minimum 15 prosent av boligens kjøpesum som egenkapital, og dere kan ikke låne mer enn fem ganger inntekten. Basert på deres økonomiske evne og behov, bør dere sammen finne en rettferdig løsning for begge parter.

Dersom dere har ulik egenkapital, finnes det forskjellige måter å fordele eierandelen på. Dere kan enten basere eierandelen på den innskutte egenkapitalen og dermed eie ulik andel av boligen, eller dere kan velge å dele eierskapet 50/50 ved å få økonomisk støtte fra foreldre. De kan bidra med forskudd på arv, sikkerhet i sin bolig (realkausjon) eller ved å være medlåntakere. Det er vanlig å kjøpe bolig sammen med ulik egenkapital, og det gir dere mulighet til å komme inn på boligmarkedet sammen.

Dersom dere har like stor egenkapital, er det naturlig å fordele både eierandel og nedbetaling likt. Å fordele boliglånet riktig innebærer å vurdere hver parts økonomiske kapasitet til å betjene lånet. Dette inkluderer faktorer som inntekt, gjeldsnivå og evnen til å håndtere utgifter knyttet til boligen. Vanligvis forventer låneinstitusjonene at eierandelen er lik, da dette sikrer bankens posisjon som panthaver fordi lånet blir betjent uavhengig av individuelle økonomiske forhold.

2. Sjekkliste på visning

På visning får dere muligheten til å se potensialet og få et innblikk i boligens tilstand. En vanlig felle på boligjakt er å overse tilstandsjekk og ikke lese dokumentasjonen grundig. Sørg derfor for å bestille og lese salgsoppgaven med tilstandsrapport og egenerklæring før visning. For å sikre en god vurdering av boligen, er det nyttig å ha en sjekkliste på visning. Den hjelper dere med å fange opp viktige detaljer og stille de riktige spørsmålene til selger eller megler.

 • Boligens generelle tilstand

  • Hvordan er taket? Er det noen synlige lekkasjer eller skader?
  • Er fasaden og vinduene i god stand ut?
  • Hvordan er gulvene, veggene og taket innvendig? Er det noen synlige problemer?
  • Kan alle vinduer og dører åpnes og lukkes uten problemer?
 • Elektriske og sanitære forhold

  • Fungerer alle lysbrytere og stikkontakter som de skal?
  • Er det nok strømuttak til å dekke deres behov?
  • Hva med rørene? Er det noen lekkasjer eller problemer med vanntrykket?
 • Ventilasjon og isolasjon

  • Er det tilstrekkelig isolasjon i boligen? Kan dere føle trekk eller kulde?
  • Fungerer ventilasjonssystemet som det skal? Er det tilstrekkelig med frisk luft?
 • Kjøkken og bad

  • Er kjøkkenet i god stand? Fungerer hvitevarene som de skal?
  • Hvordan er badet? Er det tegn til fukt eller mugg?
 • Beliggenhet

  • Hva synes dere om nærområdet? Er det butikker, skoler og andre nødvendige fasiliteter i nærheten?
  • Er utendørsområdet, som hage eller balkong, tilfredsstillende for deres behov?
 • Dokumentasjon og juridiske forhold

  • Har dere sett tilstandsrapporten og energiattesten? Er det noen større mangler eller avvik?
  • Finnes det noen heftelser eller juridiske begrensninger på eiendommen?
 • Felleskostnader og sameie

  • Hva er de månedlige felleskostnadene, og hva inkluderer de?
  • Hvordan fungerer eventuelle sameier eller borettslag? Er det spesielle regler eller begrensninger dere bør være oppmerksomme på?
 • Få hjelp av nær familie, venner eller rådgiver

  • Kan det være nyttig å ha med noen som har erfaring, som familiemedlemmer, venner eller bekjente, eller for eksempel en takstmann, eiendomsmegler, for å få deres profesjonelle vurdering?

3. Samboerkontrakt

En samboerkontrakt er en skriftlig avtale mellom samboere og kan forebygge konflikter og irritasjon i fremtiden. Ved et eventuelt samlivsbrudd gir kontrakten en ryddig oversikt over hvordan eierandeler, felles og individuelle utgifter og forsikringer fordeles mellom dere. Dette vil sørge for at hver av dere får med seg like mye ut av boligen som dere har bidratt med.

Det finnes maler og eksempler på samboerkontrakter som er juridisk gyldig på nett som kan være nyttige som utgangspunkt. Husk at en samboerkontrakt bør tilpasses deres spesifikke situasjon og behov. Selv om malene kan være til hjelp, er det viktig å gjennomgå og tilpasse kontrakten sammen med en juridisk ekspert for å sikre at den er rettferdig og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Dersom det verste skulle skje, ved ulykke eller dødsfall, kan det være lurt å opprette et gjensidig testament. Ved å søke råd fra en advokat eller juridisk ekspert sikrer dere at testamentet er i samsvar med arverettens krav og at det tar hensyn til deres individuelle behov og ønsker.

4. Felles og delt økonomi

I tillegg til å ha en samboerkontrakt er det lurt å bli enige om hvordan økonomien skal håndteres.

Det enkleste er å dele boliglånet og fordele kostnader som strøm, forsikring, fellesgjeld, oppussing og uforutsette utgifter mellom dere. Som felles låntakere er dere begge ansvarlige for hele lånet, selv om dere har ulik eierbrøk og deler på lånet.

Her er et forslag til hvordan dere kan løse felles økonomi:

 • Felleskonto: Sett inn penger på en felles konto og trekk faste utgifter herfra. Det kan være felleskostnader, boliglån, forsikringer knyttet til boligen, vedlikehold og reparasjoner av fellesområder og større innkjøp til boligen.
 • Egen konto: Ha egne kontoer og kort for private kjøp som ikke har noe med den andre å gjøre.
 • Bufferkonto: Opprett en bufferkonto for uforutsette utgifter, som for eksempel reparasjoner, hvis det oppstår vannlekkasje i boligen eller hvis vaskemaskinen plutselig ryker.

5. Forsikringer

Når dere kjøper bolig sammen, er det viktig å sikre dere mot uforutsette hendelser og beskytte eiendelene. Her er noen av de viktigste forsikringene dere bør vurdere når dere har kjøpt bolig sammen:

 • Innboforsikring: Sikrer eiendeler inne i boligen, som møbler, elektronikk og klær, mot skader, tyveri og uhell.
 • Husforsikring: Beskytter selve boligen og fastmontert inventar mot brann, vannskader, naturskader og andre risikoer.
 • Livsforsikring: Gir en økonomisk trygghet for dine nærmeste hvis noe skulle skje med deg. Det kan hjelpe med å håndtere eller redusere gjeld og sikre dine etterlatte.
 • Boligkjøperforsikring: Gir juridisk bistand og erstatning for eventuelle feil og mangler som oppdages etter boligkjøpet.
 • Boligselgerforsikring: Beskytter deg som selger mot krav knyttet til skjulte feil og mangler fra kjøper.

Husk at forsikringene kan tilpasses deres spesifikke behov og situasjon. Ta kontakt med forsikringsselskapet for å få mer informasjon om hvilke forsikringer som passer dere best.

6. Boligsalg i fremtiden

Selv om det kan virke fjernt nå, er det lurt å ha en plan dersom dere ønsker å selge boligen på et senere tidspunkt. Diskuter hva som skal skje med boligen ved et eventuelt brudd eller hvis dere av andre grunner ønsker å flytte.

En samboeravtale kan inkludere dette, hvis ikke kan det være lurt å ha en annen skriftlig avtale som tar høyde for ulike scenarier. Inkluder punkter som salgsfordeling og hvordan eventuell gevinst eller tap skal fordeles. Å være forberedt på dette vil bidra til å skape klarhet og unngå uenigheter i fremtiden.

Flere artikler