Hopp til hovedinnhold

Overføre bolig

Dette skjemaet brukes når man skal overføre en bolig innenfor nærmeste familie.

Ved å klikke på lenken lenger ned på siden finner du avtale som kan benyttes ved overføring av andel (bolig) tilknyttet BORI.

En slik overføring er et enkelt eierskifte som ikke utløser forkjøpsrett. Overføringen kan bare skje mellom nær familie (f.eks. ektefelle, barn, søsken, foreldre) i hht. BORIs utfyllende regler om medlemskap. Dersom det ønskes bistand til å inngå kontrakt må du kontakte eiendomsmegler eller advokat.

Én signert avtale skal returneres BORI, to andre skal beholdes av partene. Eierskiftet utløser et eierskiftegebyr som for tiden er på kr 6 385 inkl. moms (jan. 2024). Giro vil bli tilsendt.

Vi gjør oppmerksom på at det utløser et eierskiftegebyr ved overføring av bolig i sameier.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Statens Kartverk må kontaktes i forbindelse med eierskifte og pantenotering.
Sjekk Statens Kartverks nettsider.

Medlemskapet i BORI tilknyttet boligen skal som hovedregel overføres til erverver.

Vi forutsetter at ny eier skal bebo boligen, hvis dette ikke er tilfelle må det søkes om bruksoverlating. Søknadsskjema finnes her (PDF, 96 kB)

Dersom noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst kontakt oss på telefon 63 89 02 00.