Hopp til hovedinnhold

Budsjett

Budsjett er en av høstens begivenheter. Styrene skal ha mottatt et utarbeidet budsjettforslag fra eiendomsforvalteren, og det er viktig at styrene gjennomgår budsjettforslaget og implementerer kostnader til rehabilitering, større innkjøp, drift og vedlikehold for det kommende året.

Publisert 28. okt. 2022
Lesetid: 1 min.
Styret

Størrelsen på kostnadene i boligselskapet ligger til grunn for styrets innkreving av månedlige beløp fra boligeierne. For boligeierne er forutsigbarhet i utviklingen av størrelsen på felleskostnadene å foretrekke. En jevn utvikling på de månedlige beløpene som kreves inn fra boligeierne er bedre for den enkeltes økonomi enn store, brå hopp.

Det er mange usikkerhetsmomenter når boligselskapene skal lage sine budsjetter for 2023. Pr. september var konsumprisindeksen på 6,9 %, ifølge Statistisk sentralbyrå. Styringsrenten er økt flere ganger for å kjøle ned økonomien, og bankene følger da opp med økning i rentenivået. I tillegg er strømprisene på historisk høyt nivå. Styrene må derfor vurdere nøye hvilket beløp som skal kreves inn fra boligeierne for å ha nok penger gjennom året til å betale regningene etter hvert som de forfaller.

I budsjettforslaget ligger det et vedlegg med budsjettforutsetninger for 2023. Deriblant er det tillagt 1 prosentpoeng økning på rentekostnader i 2023, da Norges Bank har signalisert at de ser for seg en gjennomsnittlig styringsrente på 3 % i 2023. Det anbefales at styrene kontakter sine leverandører for å få et estimat på en mulig prisøkning på gjeldende avtaler.

I styreportalen ligger budsjettet under «økonomi» i menyen til venstre. Styrene kan justere beløp på budsjettet ved å trykke på den grønne blyanten som vist under. I tillegg kan styrene også legge til nye kostnader ved å trykke på + tegnet.

På fanen «oppsummering» kan budsjettet eksporteres til excel dersom det er ønskelig.

Flere artikler