Hopp til hovedinnhold

Burde du stille til valgt i styret?

Publisert 01. mar. 2021
Styret

Nå er det tid for valg av nytt styre i borettslag og sameier over hele landet. Du har kanskje allerede fått beskjed om at de som er interessert kan melde seg til valgkomitéen der du bor, eller blitt spurt om å stille til valg? For noen er det deilig å vite at andre tar seg av drift og vedlikehold, men for deg kan det kanskje friste å få være med å ta avgjørelser og bidra til et bedre sted å bo? Om du har vurdert å stille til valg burde du lese dette.

Hvordan foregår valget?

Styret i borettslaget eller sameiet velges på generalforsamlingen/årsmøtet. I forkant av dette møtet ser derfor valgkomitéen seg om etter gode kandidater til styreverv. Ofte melder man sin interesse selv til en valgkomité, eller man blir spurt om å stille til valg, og deretter stemmer eierne på den/de kandidatene de ønsker. Det er normalt ikke et krav om at man må være eier for å stille til valg. Noen borettslag og sameier velger en ekstern styreleder dersom man ikke finner kandidater i egne rekker.

Styremedlemmer som har sittet lenge i vervene sine opparbeider seg etter hvert masse kompetanse og erfaring, men la deg ikke skremme av det. Alle styrer har innimellom godt av å få inn nye kandidater som kan komme med nye ideer, perspektiv og erfaring. Dessuten er det gunstig at flere av eierne har innsikt i hvordan boligselskapet deres styres.

Det er selvsagt en fordel at kandidatene har noe forkunnskaper, de aller fleste kan gjøre en glimrende jobb med bistand fra en profesjonell forretningsfører. Med bistand til både økonomisk og teknisk forvaltning, og kanskje styresekretærtjeneste, kan styremedlemmer ivareta vervet sitt på en trygg måte. Ikke la usikkerheten rundt egen kompetanse stoppe deg. Stort sett er du mer kompetent enn du tror, og du vil sikkert kunne ha mye å bidra med!

Hva gjør egentlig styret?

Styrets oppgaver er å sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av borettslagets/sameiets verdier. Kanskje kan det virke avskrekkende med alle lovene og reglene styremedlemmer må forholde seg til, men derfor har de fleste en forretningsfører som kan legge til rette for å lette styrearbeidet med gode rutiner og digitale verktøy.

En profesjonell forretningsfører tilbyr ofte en digital portalløsning som er tilpasset og tilrettelagt for styrets arbeid og oppgaver.

Det er styrelederen som skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs, og vedtak kan fattes når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret skal føre protokoll fra alle styremøtene og handle ut fra styrevedtakene, vedtak gjort på generalforsamlinger og årsmøter, samt lover og regler. Styret er behandlingsansvarlig for personopplysninger og har selvsagt taushetsplikt.
Kommunikasjon med boligeierne er utrolig viktig, og dette kan dere ivareta via den digitale portalen. Vi anbefaler alle med styreverv å lage klare og tydelige regler for behandling av henvendelse fra eierne. På den måten slipper du som styremedlem å få meldinger og telefoner til alle døgnets tider. De aller fleste har gode rutiner på dette og opplever at tiden i styret er en positiv, lærerik og engasjerende periode hvor man også blir kjent med naboene.

Fortsatt i tvil?

At man har lyst til å engasjere seg til beste for borettslaget/sameiet, og er villig til å tilegne seg kompetanse over litt tid, er et godt utgangspunkt for å stille til valg. Vanligvis velges man for 2 år, og det er gjerne en fordel om ikke alle styremedlemmene skal velges nye samtidig. Gjennom et styreverv kan du tilegne deg solid kunnskap om drift av boligeiendom, og på den måten også påvirke driften av ditt hjem i større grad.

Sunn økonomi, velholdt bygningsmasse og velstelte uteområder har stor betydning for trivsel og opprettholdelse av verdien på eiendommen. For å bidra til godt bomiljø og å sikre at ikke boliginvesteringen din taper seg i verdi anbefales det å engasjere seg! Dessuten kan det jo tenkes at en potensiell ny arbeidsgiver vil finne ditt styreverv som et positivt tilskudd på CV`n.

Flere artikler