Hopp til hovedinnhold

Fornøyd med BORI?

Publisert 27. jun. 2017
Styret

Høsten 2016 sendte vi ut vår årlige kundeundersøkelse til styreledere i våre forvaltede boligselskap. 30% av de 426 styreledere som mottok undersøkelsen svarte på denne.

2016 fikk BORI BBL en rekke nye kunder og sammen med Sebra Forvaltning AS, som i løpet av 2016 ble en del av BORI-gruppen, forvaltet vi pr. 31.12.16 i overkant av 600 boligselskap. Det er gledelig å se at vi har klart å oppnå våre målsetninger om høy kundetilfredshet parallelt med vekst. 87% av dere melder at dere er fornøyd med responstiden vår, 86% av dere mener at rådgiveren deres finner gode løsninger på utfordringer boligselskapet måtte ha, og hele 92% av dere er totalt sett fornøyde med kvaliteten på arbeidet som utføres av deres rådgiver.

Hva kan vi bli bedre på?

Fremdeles ønsker de fleste av våre kunder å beholde samme forvaltningsrådgiver over tid. Dette ønsket forsøker vi å etterkomme, men av hensyn til effektiv drift og naturlige endringer i personalstaben vår, vil det fra tid til annen forekomme at laget får ny primærkontakt hos oss.

Undersøkelsen viser at det fremdeles er mange av våre forvaltede boligselskap som ikke benytter seg av vårt tilbud om kurs og temakvelder. Mange melder at årsaken til at de ikke benytter seg av tilbudet er at det ofte kan være vanskelig å få til i en hektisk hverdag. Dette vil BORI gjøre noe med å planlegger lansering av web-baserte kurs i løpet av 2017/2018. Dette innebærer at du kan gå kurs hos oss fra sofakroken hjemme hos deg selv. Mer informasjon om dette tilbudet og de øvrige kurstilbudene kommer i Styrenytt.

Majoriteten av våre forvaltede boligselskap er fornøyde med responstiden vår, men av og til kan det være vanskelig å få til å kontakte oss i kontortiden. Dette har vi gjort noe med og har lansert Styretelefonen.

Vi trenger din tilbakemelding

Vi setter stor pris på hjelpen vi får fra våre kunder gjennom at de svarer på vår undersøkelse. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd i våre leveranser, og tilbakemeldinger fra våre kunder er derfor svært viktig for oss.

Vi takker for at så mange av våre forvaltede boligselskap hjelper oss ved å delta i undersøkelsen og dermed gir oss tilbakemelding på hvordan vi kan levere enda bedre tjenester.

Flere artikler