Hopp til hovedinnhold

Nye regler for korttidsutleie i boligselskap

Publisert 27. jan. 2020
Styret

Artikkel skrevet av: advokatfullmektig Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland

Flere sameier og borettslag opplever at enkelte boliger hyppig blir leiet ut til korttidsutleie, typisk gjennom nettbaserte tjenester som Airbnb. Nå har det kommet regler som skal sette en stopper for den mest intense korttidsutleien. 

Regelen forbyr korttidsutleie i sameier ut over 90 dager
Forbudet ble innført 1. januar 2020. Regelen er til hinder for å drive med korttidsutleie i mer enn 90 dager i løpet av ett år. Korttidsutleie er definert som utleie i mindre enn 30 dager. Utleie over 30 dager i sammenheng omfattes ikke av forbudet. Forbudet gjelder heller ikke for korttidsutleie for deler av boligen

I sameier kan man vedtektsfeste en lavere eller høyere grense for korttidsutleie
Boligeierne i sameier vil fortsatt kunne drive med normal korttidsutleievirksomhet. Med et tak på 90 dager, vil det eksempelvis være mulig å leie ut egen bolig i 45 av årets 52 helger. Dette er fortsatt relativt omfattende utleie. Loven åpner derfor for at årsmøtet med to tredjedels flertall kan beslutte å sette en lavere grense for korttidsutleie, men ikke lavere enn 60 dager. For de sameiene som derimot måtte ønske en høyere utleieterskel, åpner loven for å vedtektsfeste en maksgrense for korttidsutleie på 120 dager.

Dette betyr at styrene allerede inneværende år kan fremme forslag på årsmøtet om å innta en utleiebegrensning på for eksempel 60 dager i vedtektene. For å muliggjøre håndhevelse av regelen bør styret samtidig foreslå å innføre en meldeplikt for de enkelte korttidsutleieforhold i sameiet. Dette tiltaket vil trolig i seg selv også kunne bidra til ønsket effekt. En annen effekt av å innføre en slik leiebegrensning kan være at de profesjonelle utleierne vil velge å investere i de sameier som ikke har inntatt en slik 60 dagers regel. Regelen vil ikke stenge helt for korttidsutleie, men vil trolig bidra gjennom sin tydeliggjøring til å minske uønsket kortidsutleie i sameiet.

I borettslag er grensen for korttidsutleie satt til 30 dager
Tillatt grense for korttidsutleie i borettslag er satt til 30 døgn. Grensen er satt lavere enn for sameier ettersom det som bare unntaksvis er tillatt med utleie av egen bolig i borettslag.

Muligheten til å vedtektsfeste en annen grense finnes ikke i borettslag. Dette må sees i sammenheng med at man som hovedregel ikke kan bedrive utleie av boliger i borettslag. 30-dagers regelen som nå innføres er således ett unntak fra denne regelen. Regelen innebærer at andelseier heller ikke trenger å innhente samtykke fra styret i forkant for slike korte utleieforhold.

Bing Hodneland advokatselskap har spisskompetanse innenfor boligrett og kan bistå styrene i borettslag og sameier med fagkompetanse og praktiske råd.

BORI tilbyr storkundefordeler til våre forvaltede lag hos Bing Hodneland, 30 minutters gratis bistand, fastpris a kr. 2.300,- eks. mva pr time.

Se flere av våre storkundefordeler her.

Flere artikler