Hopp til hovedinnhold

Regjeringen åpner for at borettslag og sameier får gjennomføre generalforsamlinger og årsmøter digitalt eller på annen egnet måte

Publisert 01. apr. 2020
Styret

Midlertidig forskrift vil åpne for mulighet for å avholde årsmøte/generalforsamling uten fysisk oppmøte, se gjerne forslaget til forskrift og høringsuttalelser på www.regjeringen.no.
Forskriften forventes vedtatt inneværende uke. For mer informasjon viser vi til denne artikkel fra NBBL.

Vi vil over påske kunne tilby en enkel digital løsning for avholdelse av generalforsamlinger/årsmøter. Løsningen anbefales kun brukt for standard årsmøtesaker, som er godkjenning av regnskap og årsberetning, samt eventuelt vedtakelse av styrehonorar. Gjennomføring av valg vil kun være aktuelt for de boligselskapene som har kandidatene klare i forkant av møtet. Vi vil komme tilbake med nærmere beskrivelse av løsningen.

Vi minner om at det er styrene i det enkelte boligselskapet som må vurdere hvilken løsning som kan være egnet for eget boligselskap, men forretningsfører vil kunne være diskusjonspartner og bidra med praktisk tilrettelegging av innkalling og saksliste til valgt løsning.

Kommunikasjon med eiere via e-post og sms
Vi minner styrene om at de enkelt og effektivt kan kommunisere med eierne via e-post/sms gjennom dagens styreportal.
Vi anbefaler styrene å registrere e-postadresser og telefonnummer til alle eiere, og gjør samtidig oppmerksom på at i ovennevnte forslag til midlertidig forskrift gjøres unntak for kravet til samtykke til elektronisk kommunikasjon fra andelseiere i borettslag.

 

Flere artikler