Hopp til hovedinnhold

Ustekveikja Energi og BORI i et godt samarbeid helt siden 2019

De siste årene har det vært store svingninger i strømmarkedet, preget av både uvanlige strømtopper og negative priser vi aldri sett tidligere. Gjennom samarbeidet med Ustekveikja, kan BORI være trygg på at de har en god strømleverandør. I denne sammenhengen ønsker vi å gi en forklaring på hva som foregår i kraftmarkedet og noen tanker om kommende priser.

Publisert 26. sep. 2023
Lesetid: 1 min.
Styret

Tekst og foto: Ustekveikja Energi

Hva skjer med strømprisene og kraftmarkedet?

Kraftprisene på den nordiske børsen NordPool har stabilisert seg på et nivå i 100 øre tallet i Sør-Norge gjennom vinteren 2023 etter at det verste av energikrisen fra 2022 er overstått. Ikke minst milde vintertemperaturer på kontinentet bidro til at gassforsyningen viste seg stabil til tross for krevende forhold. Milde vintertemperaturer fikk i hvert fall ikke vi i Norge. Snøsmeltingen på fjellet og nedgang i forbruket ble forsinket noen uker, og førte til godt synlige prisnedganger like før 17. mai. I forbindelse med en tørr juni i Sør-Norge så vi igjen kraftpriser over 100 øre/kWh i NO2, og nesten like høy i NO1. I hele juli og august har vi til dels sett rekordmengder med nedbør i sør og tørke i nord. Nord-Norge viser seg likevel robust hele veien siden regionen har fortsatt et godt kraftoverskudd til tross for lavere magasinfylling enn i fjor.

Figur som viser daglig snittpris på strøm fra 1. mars til 13. september 2023
Figur 1: Daglige snittpriser i Nord- (NO4), Sørøst (NO1) og Sør-Norge (NO2), Kilde: Nord Pool

Til dels store prisforskjeller innad i Norge

I skrivende stund handler den norske kraftdebatten aller mest om prisen i NO2, og hvorfor den er så mye høyere enn i naboområdene NO1 og NO5. I grafen ser vi at Sørlandet har lagt høyere enn Østlandet helt siden juni i år. Selv om også det sørligste prisområde hadde det godt med tilsig til sine vannmagasiner de siste to månedene, ble prisene ikke like lave som i resten av landet. NO2 er utgangspunkt for opp til 5 GW kraftutveksling med Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og dermed sterkere koblet til Sentral-Europa enn andre prisområder i Norge. Likevel skal vi peke på en annen årsak, som er interne flaskehalser i Norge.

Hvis to naboprisområder skal ha ulik pris, må overføringen mellom disse være begrenset. Selv om nordmenn har vært vant til store prisforskjeller mellom Nord- (NO3, NO4) og Sør-Norge (NO1, NO2, NO5) de siste to årene, er prisdifferansene mellom Sørlandet og Øst-/Vestlandet et nyere fenomen i det norske kraftmarkedet.

Hyggeligere priser foran kommende vinter

På kort sikt tror vi at Sørlandet prises høyere enn Østlandet ut i september og sannsynligvis også oktober. Statnett meldte inn noe vedlikehold i september, prisene i England og Tyskland ligger mye høyere enn i Norden og kablene går stort sett på eksport – annenledes enn i september 2022. Gjennom høsten og ut i vinteren forventer vi at prisen blir likere, og at NO1/NO5 prisen kommer til å stige i forhold til dagens nivå, heller enn at NO2 prisen kommer til å øke. For somrene fremover er det dessverre god grunn til å tro at situasjonen gjentar seg, med mindre Norge får en veldig ugunstig hydrologi og er nødt til å importere fra kontinentet. På lengre sikt kan mer overføringskapasitet mellom NO5/NO1 og NO2 avhjelpe disse prisforskjellene.

Den gode nyheten foran årets vinter er at prisbildet uansett ser ut til å bli mer hyggelig enn de to foregående. Høy fyllingsgrad i de nordiske vannmagasinene og i de europeiske gasslagrene gjør at Q4/23 systempriskontrakten prises til ca. 35-40 EUR/MWh, som er mer enn 70 % lavere enn det Q4/22 leverte. For første kvartal 2024 forventer markedet i dag at vi kommer til å ligge 10-25 EUR/MWh lavere enn i Q1/2023 i både Nord- og Sør-Norge. I tråd med våre analyser forventer markedet at prisene kommer til å bli nesten like i NO1/NO5 og NO2 til vinteren.

Hvorfor velge Ustekveikja Energi?

Ustekveikja er et av strømselskapene med lengst fartstid. Ved å bytte til oss får du en pålitelig, ærlig og kompetent strømleverandør. Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg i valget av strømleverandør. I tillegg til rimelig strømavtale er en av våre spesialiteter personlig kundeservice.

BORI-gruppens forvaltede boligselskap har muligheten til å velge en av de beste strømavtalene for bedrifter i Norge. Ustekveikja er ikke bare konkurransedyktige, vi er også lett tilgjengelig på telefon når du trenger oss. Hva venter du på? Bestill nå!

Hvordan bestiller man? Klikk her, og du blir umiddelbart sendt til landingssiden med mer informasjon om strømavtalen og bestilling.

Ønsker å diskutere alternativene med oss før du tar den endelige beslutningen, er det bare å ringe oss på 32 08 70 00 eller sende oss en e-post på bedrift@ustekveikja.no.

BORI-medlem? Du kan også bestille strøm via oss som privatperson med ditt BORI-medlemskap, klikk her å lese mer om avtalen.

Gode forhold lønner seg!

Flere artikler