Hopp til hovedinnhold

Budsjettering

Høsten nærmer seg med stormskritt, og med det også budsjettperioden for neste års budsjett.

Publisert 28. sep. 2023
Lesetid: 1 min.
Styret

Vi oppfordrer styrene til allerede nå til å begynne å tenke på hva/hvilke tiltak som må innarbeides i budsjettet for boligselskapet, slik at innkreving av a-konto felleskostnader står i forhold til nødvendig kapitalbehov.

I denne forbindelse er det spesielt viktig å tenke på:

  • Kostnadsnivået i samfunnet har generelt hatt en kraftigere økning enn vi lenge har vært vant til. Både strømkostnader, forsikringspremier, kommunale avgifter og rentenivå er blant kjente kostnadselementer som alle har steget, og er varslet at vil stige fremover.
  • Nye tiltak og prosjekter som boligselskapet allerede har planlagt, eller som fremtvinger seg som følge av en forsvarlig ivaretakelse av boligmassen, må hensyntas i kostnadsbildet/budsjettet.
  • En forsvarlig tilgjengelig likviditet bør som en tommelfinger-regel ligge på 3-6 mnd. Innkreving av a-konto felleskostnader.

Den daglige forvaltningen av boligselskapet ligger til styret. Det er styrets oppgave å påse at bygningsmassen er forsvarlig ivaretatt, og at økonomien og likviditeten er forsvarlig. Boligselskapet ved styret må sørge for at de er i stand til å betjene sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Ikke alle boligselskap har reserve-kapital tilgjengelig. Noen har vedtak fra årsmøte eller generalforsamling om avsetning til fond. Disse fondene «eies» av nettopp årsmøtet eller generalforsamlingen, og er dermed ikke å regne for styrets tilgjengelige «frie kapital». Bruk av slike fondsmidler er avhengig av godkjennelse fra disse kompetente organene.

For øvrig tilgjengelig kapital, som ikke er bundet, kan styret «fritt disponere» midlene for å ivareta den daglige forvaltningen av boligselskapet.

Vår klare oppfordring er derfor å sørge for at felleskostnadene står i rimelig forhold til kostnadsbehovet slik at styret, også økonomisk, er i stand til å ivareta sine forpliktelser overfor boligselskapet.

Lurer du på noe? Ta kontakt med din forvalterkontakt!

Flere artikler