Hopp til hovedinnhold

Lønn til ansatte og beskatning av e-kom og gaver

Dette må styre vite om lønn til ansatte og beskatning av telefon, bredbånd og gaver

Publisert 28. okt. 2022
Lesetid: 1 min.
Styret

Beskatning av elektroniske kommunikasjonstjenester som telefon og bredbånd

Ved eventuell dekning av telefon/bredbånd tilsier regelverket at alle som får dekket et eller flere abonnement skal ha et fast inntektstillegg (sjablongbeløp) uansett om den totale regningen i løpet av året er høyere eller lavere enn sjablongbeløpet. Skatteplikten inntrer ved mulighet for privat bruk av elektronisk kommunikasjonstjeneste, ikke ved faktisk bruk.

Etter regelverket må mobil-/bredbåndsabonnement som eies av et boligselskap innberettes på en bruker. Dette gjelder selv om telefonen er en vakttelefon som går på rundgang hos styremedlemmene. BORI forutsetter at det er styreleder som disponerer telefon/bredbånd, om ikke annen beskjed gis. Det er krav til at innberetning skal skje månedlig, i praksis betyr dette at det må gjennomføres 12 lønnskjøringer i året for å innberette ett mobilabonnement.

Tjenesten faktureres i henhold til prisliste.

Gaver

Innenfor arbeidsforhold kan det gis gave inntil kr 5 000 uten at det utløser skatteplikt. Styreverv regnes her som arbeidsforhold. Samme vil være tilfelle for varamedlemmer valgt inn av et årsmøte/GF.

En forutsetning for skattefritaket er at gaven består av annet enn pengebeløp. Gavekort innenfor beløpsgrensen inkludert gebyr, som ikke kan innløses i pengebeløp, omfattes av skattefritaket.

Ved refusjon av utlegg til innkjøp av gave må det oppgis hvem som er gavemottaker. Ovennevnte beløpsgrense gjelder pr kalenderår, så alle gaver i løpet av året må summeres. Hvis totalbeløpet i gjeldende år overstiger grensen på kr 5 000, må det overskytende beløpet lønns innberettes.

Utenfor arbeidsforhold er beløpsgrensen kr 500 for erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjon. Overstiges disse beløpene blir hele beløpet innberetningspliktig.

Oppmerksomhetsgave inntil kr 275 er ikke innberetningspliktig.

Ansatte i boligselskapet

Det er boligselskapet, representert ved styret, som er arbeidsgiver.

Det må inngås arbeidskontrakt med alle ansatte, samt de som skal jobbe på oppdrag for boligselskapet (gjelder alle som skal motta lønn, både fast og midlertidig arbeidskraft). Standard arbeidskontrakt finnes på arbeidstilsynet.no. Denne kontrakten skal fylles ut så grundig som mulig, alle punkter må med.

Styret må tegne yrkesskadeforsikring, samt ta stilling til om det også må tegnes OTP etter loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven).

Flere artikler