Hopp til hovedinnhold

Forsikring for boligselskap med forretningsføreravtale i BORI

BORI har gjort det enkelt for deg som sitter i styret. Med bistand fra forsikringsmegler i Söderberg & Partners, kan styret være trygg på at boligselskapet har riktig forsikring til riktig pris. Forsikringsmegler er en objektiv rådgiver med kunnskap om alle forsikringsselskap og vilkår i markedet til enhver tid. Söderberg & Partners hjelper styret med forsikringsrelaterte spørsmål dersom du er med i ordningen.

Publisert 30. nov. 2022
Lesetid: 1 min.
Styret

Hvorfor øker prisene på forsikring?

Inflasjonen i Norge er høyere enn den har vært på over 30 år. Høy inflasjon påvirker både indeksjusteringer av bygningenes fullverdigrunnlag, samt skadekostnadene generelt i forsikringsbransjen. Med fortsatt lav arbeidsledighet, samt mangel på energi, råvarer og transport, er det stor usikkerhet til hvordan prisene på materialer og arbeidskraft vil utvikle seg fremover. Forsikringsselskapene opplever også at antall skader øker, spesielt tilknyttet vann- og brannskader. I tillegg forventes det at klimahendelser vil inntreffe hyppigere i årene fremover. Med verdi- og kostnadsendringer som beskrevet her, vil også prisene på forsikring øke generelt i markedet. Fra 1. januar 2023 vil verdien på alle bygninger indeksreguleres med 6,8%, og eiendeler vil justeres opp med indeks på 9,9% (ref Finans Norge). Mange boligselskap kan oppleve økning i forsikringspris utover en generell regulering, og årsaken til dette kan være forskjellig.

Hvordan kan styret påvirke forsikringspremien?

Som beskrevet så henger prisen på forsikring tett sammen med verdiøkninger, samt kostnader knyttet til reparasjon og gjenoppbygging etter skader. Boligselskap med en relativt høy skadefrekvens kan være ekstra utsatt for høyere prisøkninger. Dersom det er lagt ned en innsats i vedlikehold og skadeforebyggende tiltak, kan dette være grunnlag for å reforhandle forsikringspremien. BORI sin tekniske avdeling kan bistå med vedlikeholdsplaner, anbefalinger og prosjektledelser.

Ta gjerne kontakt med styrets forsikringsmegler i Söderberg & Partners for å få en individuell vurdering av boligselskapets forsikringer.

Flere artikler